Wątek przeniesiony 2022-05-05 21:31 z C# i .NET przez cerrato.

Animacja - skala obiektu. Unity/C#

0

Kod poniżej ustawia skalę danego obiektu na 0.13 z powolna animacja jego rośnięcia od 0. Jednakże ja bym chciała żeby ten kod dodawał tą wartość 0.13 do aktualnej skali tego obiektu, a nie zaczynał o 0. Czy jest jakiś łatwy sposób na przerobienie tego tak żeby za każdym razem dodawało jakąś dana wartość do skali a nie ją na nowo ustawiało plus żeby dodatkowo miało to swoją animacje?

  // create a new AnimationClip
  AnimationClip clip = new AnimationClip();
  clip.legacy = true;

  // create a curve
  Keyframe[] keys;
  keys = new Keyframe[3];
  keys[1] = new Keyframe(6.0f, 0.13f);

  //Scale x
  curve = new AnimationCurve(keys);
  clip.SetCurve("", typeof(Transform), "localScale.x", curve);

   // Scale y
   curve = new AnimationCurve(keys);
   clip.SetCurve("", typeof(Transform), "localScale.y", curve);                  
   //Scale z
   curve = new AnimationCurve(keys);
   clip.SetCurve("", typeof(Transform), "localScale.z", curve);

   //animate the GameObject
   anim.Addclip(clip clip.name);
   anim.Play(clip.name);
1

Ja bym to zrobił bez użycia AnimationClip itp.

Zrób sobie zestaw metod do obsługi skali obiektu.
Coś w tym stylu:

public Transform myTransform; // w edytorze musisz na to pole przeciągnąć obiekt, który skalujesz

void ChangeScale(float increase = 0.13f)
{
 StopAllCoroutines();
 StartCouroutine(ChangeScaleCoroutine(increase));
}

IEnumerator ChangeScaleCoroutine(float increase)
{
 const float speed = 1.0f / 6.0f;

 float currentScale = myTransform.localScale.x;
 float targetScale = currentScale + increase;

 while (currentScale != targetScale)
 {
  currentScale = Mathf.MoveTowards(
   currentScale,
   targetScale,
   Time.deltaTime * speed
  );

  myTransform.localScale = Vector3.one * currentScale;

  yield return null;
 }
}

Pisane z palca, mogą zdarzyć się literówki...

Wywołanie ChangeScale(x) zmienia z animacją skalę obiektu o wartość x.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1