Konkurs na najbardziej poryty kod (edycja I, etap II)

0

Tydzień minął, więc pora na wyłonienie zwycięzcy. Na głosowanie macie 3 dni.

lukasz1235:

#include<iostream>
typedef int b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2;
b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2 main(){
b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2
f75398187b5c441797674f5964883289f75398187b5c441797674f5964883289f75398187b5c441797674f5964883289;
b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2b0deafe06db140559c5210b2c0d9d4e2
ea28698224b544399f3f21cfe9ecf607ea28698224b544399f3f21cfe9ecf607ea28698224b544399f3f21cfe9ecf607;std::cin>>
f75398187b5c441797674f5964883289f75398187b5c441797674f5964883289f75398187b5c441797674f5964883289;std::cin
>>ea28698224b544399f3f21cfe9ecf607ea28698224b544399f3f21cfe9ecf607ea28698224b544399f3f21cfe9ecf607;std::
cout<<f75398187b5c441797674f5964883289f75398187b5c441797674f5964883289f75398187b5c441797674f5964883289
+ea28698224b544399f3f21cfe9ecf607ea28698224b544399f3f21cfe9ecf607ea28698224b544399f3f21cfe9ecf607;}

MSM:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int mem[0x2];
    if(1, scanf("%d", mem), 1, 2, 3, 1, 2, 3, scanf("%d", &mem[0x001], 1234, 5678, 0x123), 666, mem[0x000] += mem[0x001], 1234, 999, 0xDEAD, 0xBABE, printf("%d", *(int*)mem, 712389), 0) { }
    return 0;
}

Azarien:

%:include<iostream>
struct __<%int _;__()<%_=0;%>void ___()<%int _;std::cin>>_,(*this)._+=_;%>%>;int main()<%__ _;_.___(),_.___(),std::cout<<_._;%>

pan kuba:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main() {
 int bu = 0;
 long haha[(2 - 2) + 2] = {0};
 string oo;

 while(cin && bu < 2) {
  getline(cin, oo);
  haha[bu++] = atoi(oo.c_str());
 }

 long eh = -2147483647, ah, uh;
 x:
 for (ah = eh; ah < 2147483647; ah++) {
  if (ah != haha[0]) {
   eh++;
   goto x;
  } else {
   long oh = -2147483647;
   y:
   for (uh = oh; uh < 2147483647; uh++) {
    if (uh != haha[1]) {
     oh++;
     goto y;
    } else {
     cout << (ah + uh) << endl;
     goto z;
    }
   }
  }
 }

 z:
 return 0;
}

winerfresh:

#include <iostream>

namespace _$ {

std::ostream& _$ = std::cout;

template < int i >
struct _ {
    struct A {
        int* __;
        A() {
            __ = new int(10);
    }
        ~A() {
            delete __;
        }
        A& operator++(int) {
            return *this;
        }
    }*a;
    _(){
        a = new A;
        std::cin >> *a->__;
    }
    ~_(){
        delete a;
    }
    A**operator ()() {
        return &a;
    }

    _&operator ++(int) {
        return *this;
    }
    _&operator ++() {
        return *this;
    }
};

}

const int ___ = 0;

#define _____ int main

_____() {<%_$::_$<<((*(&(*(*_$::_<___>()++()))++)->__)+=*(*_$::_<___>()())->__ + (&___)[___^___]);%>}
1

__() {<%$::$<<(((&((*$::<>()++()))++)->)+=($::<___>()())->_ + (&)[^]);%>}

Normalnie szczęka mi opadła.
To się skompiluje ?

0

Wszystkie kody tutaj się kompilują i wykonują poprawnie zadanie.

0

Biorący udział mogą głosować? Bo ja głosuje na Azariena (chociaż Winterfresh też się postarał).

0

Mogą, tylko nie na siebie.

0

Zwycięzcą został:
Azarien
Gratulacje!

Teraz możesz sobie wpisać do stopki:
Zwycięzca pierwszej edycji konkursu na najbardziej poryty kod.

A ja zapraszam do drugiej edycji.

0

Widzę że wygrał jednogłośnie :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0