Hej!
Piszę program, który ma za zadanie regulację prędkości obrotowej silniczka DC w połączeniu z Arduino. Projekt na studia, nic specjalnego.
Ma to polegać na tym, że dostajemy dwie prędkości i zrównujemy je ze sobą (regulując jedną z nich) jesli wystąpi znacząca dla nas różnica między tymi wielkościami.
Program napisany, za regulację odpowiada metoda, która przyjmuje dwie wartości i zwraca jedną wyregulowaną. Działa dla zadanych wartości.

I tutaj pytanie.
Potrzebuję stworzyć pętlę, w której będę co sekundę pobierać dane z USB (Arduino) - czyli dwie wartości i korzystając z wczesniej opisanej metody regulować a następnie wysyłać prędkość wyjściową.
Korzystamy z jednego portu, a od wykładowcy usłyszałam tylko "No masz ramkę" - no tak oczywiste.......

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO.Ports;

namespace Test
{
  class Program
  {

    static public void Main(string[] args)
    {
      bool a = true;
      string w;
      int wk = 0;   //wartosc predkosci obrotowej w dla koła
      int wb = 0;   //wartosc predkosci obrotowej w dla biezni

      SerialPort port = new SerialPort();
      port.PortName = "COM3";   //jaki port chce otworzyć
      port.BaudRate = 9600;    //prędkość 
      port.Open();

      try
      {
        while (a)
        {
          wk = Convert.ToInt32(port.ReadByte());   //i tutaj nie mam pojęcia co z tymi wartościami....
          wb = Convert.ToInt32(port.ReadByte()); 

          if (wk > 255 || wk < 25) 
          {
            Console.WriteLine("houston mamy problem");
            wk = 0;
            w = Convert.ToString(wk);
            Console.WriteLine("w = " + w);
            a = false;
            Console.ReadKey();
            port.WriteLine(w);

          } //kiedy w jest niewiarygodna
          else
          {
            w = Convert.ToString(AngularReg(wk, wb));
            Console.WriteLine();
            port.WriteLine(w);
          }

        }
      }
      catch(TimeoutException)
      {
        Console.WriteLine("Brak odpowiedzi portu");
      }
      catch(FormatException)
      {
        Console.WriteLine("Blad konwertowania zmiennej wejsciowej");
      }
      Console.ReadKey();

    }
    static public int AngularReg(int wk, int wb) //funkcja regulująca prędkość
    {

      if (wb != wk)
      {
        if ((wb > 0.9 * wk && wb < 1.1 * wk) || (wk > 0.9 * wb && wk < 1.1 * wb))
        {
          return wk;
        }
        else wk = wb;
      }

      return wk;
    }

  }
}