Witam chcę połączyć dwa projekty w jeden bardziej skomplikowany. Oba wykorzystują technologię Arduino Uno Grove i pierwszy ma w zestawie wyświetlacz LCD, czujnik temperatury i na ekranie wyświetlana jest ta temperatura.Drugi ma w zestawie czujnik światła i i LCD i na wyświetlaczy wyświetla natężenie światła. Chcę połączyć dwa projekty w jedną całość i żeby przyciskiem przełączać między tymi dwoma projektami. Więc zamieszczam tutaj kod projektu 1, kod projektu 2 i czysty program dla przycisku.Czysty kod dla przycisku dotyczy diod więc trzeba go też przerobić.Jeżeli ktoś mógłby doradzić albo pokazać jak to połączyć byłbym bardzo wdzięczny! z góry dziękuję za pomoc ;D

PROJEKT 1: temperatura

#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"

rgb_lcd lcd;

const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;

void setup() 
{
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);

  lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);

  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("Temperatura!");

  delay(1000);
}
float temperature;
int B=3975;         //B value of the thermistor
float resistance;
void loop() 
{
  int a=analogRead(0);
  resistance=(float)(1023-a)*10000/a; //get the resistance of the sensor;
  temperature=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;//convert to temperature via datasheet ;
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(temperature);

  delay(100);
}

PROJEKT 2: czujnik światła

#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"

rgb_lcd lcd;

const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;

int sensorPin=A1;
double sensorvalue;

void setup() 
{
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);

  lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);

  Serial.begin(9600);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("Czujnik swiatla!");

  delay(1000);
}
float temperature;
int B=3975;         //B value of the thermistor
float resistance;
void loop() 
{
  int a=analogRead(0);
  lcd.setCursor(0, 1);
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  sensorvalue=analogRead(sensorPin);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(sensorvalue);
  lcd.setCursor(0, 0);

  delay(100);
}

CZYSTY 3: button

// demo of Grove - Starter V2.0
// Loovee 2013-3-10
// this demo will show you how to use Grove - Button to control a LED
// when the button was pressed, the led will on 
// otherwise led off
// Grove - Button connect to D3
// Grove - LED connect to D7

const int pinButton = 3;            // pin of button define here
const int pinLed  = 7;            // pin of led define here

void setup()
{
  pinMode(pinButton, INPUT);         // set button INPUT
  pinMode(pinLed, OUTPUT);          // set led OUTPUT
}

void loop()
{
  if (digitalRead(pinButton))         // when button is pressed
  {
    digitalWrite(pinLed, HIGH);       // led on
  }
  else
  {
    digitalWrite(pinLed, LOW);
  }

  delay(10);
}