Biblioteka keyboard i odczyt z pinu analogowego.

0

Witam chcę stworzyć do moich potrzeb taki projekt: podłączyłem potencjometr do arduino i tak to wygląda: W programie odczytuję wartość 0-1024 i w zależności jaką wartość odczytam taki klawisz będzie miało arduino wciskać. I po uruchomieniu programu przez ~ 3s wszystko działa jak należy ale po nich zmienna nadal się zmienia przy kręceniu potencjometrem, a przyciski nie chcą się inne wciskać.
Że zmienna się zmienia to dobrze ale litera się inna nie wciska i to jest problemem.

#include <Keyboard.h> //Biblioteka używana

 int skret = 0;// zmienna regulowana potencjometrem

 void setup() {
 Serial.begin(9600); //Monitor szeregowy
 pinMode(7, INPUT_PULLUP); // przycisk uruchamiający aby arduino nie wciskało od razu klawiszy
 }
 void loop() {
  skret = analogRead(0); //odczyt z pinu A0
 Serial.println(skret);
 if (digitalRead(7) == LOW){ //jeżeli przycisk załączony do GND
 if (skret > 0 && skret < 34){//jeżeli wartość odczytana będzie między 0, a 34 
  Keyboard.press('4'); //naciśnij klawisz 4
  Serial.println(skret); //wydrukuj wartość skret
  delay(250); //czekaj 250ms
  }
  if (skret > 35 && skret < 68){
  Keyboard.press('5');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 69 && skret < 102){
  Keyboard.press('6');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  } 
  if (skret > 103 && skret < 136){
  Keyboard.press('7');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 137 && skret < 170){
  Keyboard.press('8');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 171 && skret < 204){
  Keyboard.press('9');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 205 && skret < 238){
  Keyboard.press('z');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 239 && skret < 272){
  Keyboard.press('x');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 273 && skret < 307){
  Keyboard.press('c');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 308 && skret < 340 ){
  Keyboard.press('v');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 341 && skret < 374){
  Keyboard.press('b');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 375 && skret < 408){
  Keyboard.press('n');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 409 && skret < 442){
  Keyboard.press('m');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 443 && skret < 476){
  Keyboard.press('a');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 477 && skret < 510){
  Keyboard.press('s');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 511 && skret < 516){
  Keyboard.press('d');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
 //---------------------------------------
  if (skret > 517 && skret < 561){
  //wyrównanie
  Keyboard.press('f');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
 //---------------------------------------
  if (skret > 562 && skret < 578){
  Keyboard.press('g');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 579 && skret < 612){
  Keyboard.press('h');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 613 && skret < 646){
  Keyboard.press('j');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 647 && skret < 681){
  Keyboard.press('k');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 682 && skret < 725){
  Keyboard.press('l');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 726 && skret < 759){
  Keyboard.press('q');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 760 && skret < 793){
  Keyboard.press('w');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 794 && skret < 827){
  Keyboard.press('e');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 828 && skret < 861){
  Keyboard.press('r');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 862 && skret < 895){
  Keyboard.press('t');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 896 && skret < 929){
  Keyboard.press('y');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 930 && skret < 953){
  Keyboard.press('u');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 954 && skret < 987){
  Keyboard.press('i');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 988 && skret < 1022){
  Keyboard.press('o');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  if (skret > 1022 && skret < 1024){
  Keyboard.press('p');
  Serial.println(skret);
  delay(250);
  }
  }
 }
1
 1. Nazwanie funkcji loop nie czyni jej pętlą. Najwyraźniej jednak są egzotyczne frameworki które obsługują symbol loop.
 2. Skoro masz skok co 34 to stablicuj sobie odpowiedzi, podziel skret bez reszty i skróć ten kod kilkukrotnie. Nie tylko uczyni to go bardziej czytelnym, ale też zapewne przyspieszy.
 3. Masz problem z formatowaniem kodu - użyj http://format.krzaq.cc jeśli sam nie umiesz.
 4. Dobrą praktyką jest używanie angielskiego nazewnictwa
2

Najprawdopodobniej zapomniałeś klamerki

 //(...)
 if (digitalRead(7) == LOW){ //jeżeli przycisk załączony do GND
    if (skret > 0 && skret < 34) { // <----- klamerka tutaj. 
    Keyboard.press('4');
    //(...)

A jeśli chodzi o uwagi @kq to zgadzam się poza pkt.1: https://www.arduino.cc/en/Reference/Loop

0

Poprawiłem błąd i nadal nie działa.

2

Z dokumentacji Arduoino:

Keyboard.press()
Description

When called, Keyboard.press() functions as if a key were pressed and held on your keyboard. Useful when using modifier keys. To end the key press, use Keyboard.release() or Keyboard.releaseAll().

It is necessary to call Keyboard.begin() before using press().

Edit 1:
Moim zdaniem kod powinien wyglądać tak:

#include <Keyboard.h> //Biblioteka używana

int skret = 0;// zmienna regulowana potencjometrem

void setup()
{
	Serial.begin(9600); //Monitor szeregowy
	pinMode(7, INPUT_PULLUP); // przycisk uruchamiający aby arduino nie wciskało od razu klawiszy
	Keyboard.begin();
}

void loop()
{
	skret = analogRead(0);
	Serial.println(skret);

	if (digitalRead(7) == LOW) {
		if (skret > 0 && skret < 34) 
			Keyboard.press('4');

		if (skret > 35 && skret < 68)
			Keyboard.press('5');

		if (skret > 69 && skret < 102)
			Keyboard.press('6');

		if (skret > 103 && skret < 136)
			Keyboard.press('7');

		if (skret > 137 && skret < 170)
			Keyboard.press('8');

		if (skret > 171 && skret < 204)
			Keyboard.press('9');

		if (skret > 205 && skret < 238)
			Keyboard.press('z');

		if (skret > 239 && skret < 272)
			Keyboard.press('x');

		if (skret > 273 && skret < 307)
			Keyboard.press('c');

		if (skret > 308 && skret < 340)
			Keyboard.press('v');

		if (skret > 341 && skret < 374)
			Keyboard.press('b');

		if (skret > 375 && skret < 408)
			Keyboard.press('n');

		if (skret > 409 && skret < 442)
			Keyboard.press('m');

		if (skret > 443 && skret < 476)
			Keyboard.press('a');

		if (skret > 477 && skret < 510)
			Keyboard.press('s');

		if (skret > 511 && skret < 516)
			Keyboard.press('d');

		//---------------------------------------
		if (skret > 517 && skret < 561)
			Keyboard.press('f');

		//---------------------------------------
		if (skret > 562 && skret < 578)
			Keyboard.press('g');

		if (skret > 579 && skret < 612)
			Keyboard.press('h');

		if (skret > 613 && skret < 646)
			Keyboard.press('j');

		if (skret > 647 && skret < 681)
			Keyboard.press('k');

		if (skret > 682 && skret < 725)
			Keyboard.press('l');

		if (skret > 726 && skret < 759)
			Keyboard.press('q');

		if (skret > 760 && skret < 793)
			Keyboard.press('w');

		if (skret > 794 && skret < 827)
			Keyboard.press('e');

		if (skret > 828 && skret < 861)
			Keyboard.press('r');

		if (skret > 862 && skret < 895)
			Keyboard.press('t');

		if (skret > 896 && skret < 929)
			Keyboard.press('y');

		if (skret > 930 && skret < 953)
			Keyboard.press('u');

		if (skret > 954 && skret < 987)
			Keyboard.press('i');

		if (skret > 988 && skret < 1022)
			Keyboard.press('o');

		if (skret > 1022 && skret < 1024)
			Keyboard.press('p');
		
		if (skret > 0 && skret < 1024) {
			Serial.println(skret);
			delay(250);
			Keyboard.release();
		}
	}
}

Edit 2:
Czemu omijasz niektóre wartości zmiennej "skret"? Co się stanie dla skret = 1022, skret = 827 albo skret = 828?

0

Zamiast

Keyboard.release();

użyłem Keyboard.releaseAll();

 
I teraz wszystko działą.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1