jak powrócić z powrotem z BLUELIGHT do pętli głównej w takim kodzie:

 void BLUELIGHT(void)
{
  OCR0=175;
  pwm2=175;

}

int main(void)
{
  int a=0;
  int potw=0;
  DDRA |= (1<<PA1);
  DDRC |= (1<<PC0);
  DDRC |= (1<<PC1);
  DDRB |= (1<<PB0);
  DDRB &= ~KEY_PIN;
  PORTB |= KEY_PIN;

  while (1)
  {

      if(KEY_DOWN)
      {
        _delay_ms(25);
        if(KEY_DOWN)
        {
          a++;
        }
      }
      if(KEY_DOWN2)
      {
        _delay_ms(50);
        if(KEY_DOWN2)
        {

        }
      }
      if(a==1)
      {
        BLUELIGHT();
      }

      if(a==4)
      {
        a=1;
      }

/*

    switch(a)
    {
      case 1:
        BLUELIGHT();
        break;

      case 2:

        break;
      case 3:

        break;
    }

    }
  }

oraz dlaczego jeśli umieszczę dekrementację

if(KEY_DOWN2)
      {
        _delay_ms(50);
        if(KEY_DOWN2)
        {
                    a--;

        }
      } 

to przestaje mi działać inkrementacja, tak jakby przyciski przestały działać??

wszystkie zegary wejścia i wyjścia są dobrze zadeklarowane i połączone. chodzi tylko i wyłącznie o te dwa motywy.

ps: pętla będzie tak długo działać aż potw będzie równe bądź większe od 1?

while(potw<1)
{
}