Witam, analizuję sobie programik w assemblerze, tłumacząc go na C.

mam dwa fragmenty. (wszystko dotyczy atmegi16)

pierwszy:

  1ae0:  0e 94 83 0d   call  0x1b06 ; // CLR_PB4()
  1ae4:  8d 91      ld r24, X+
  1ae6:  0e 94 87 0d   call  0x1b0e ; 0x1b0e // unsigned char spi_read(unsigned char data) // data: r24 addr: 1b0e
  1aea:  9a 95      dec r25
  1aec:  d9 f7      brne  .-10    ; 0x1ae4
  1aee:  0e 94 85 0d   call  0x1b0a ; //SET_PB4()
  1af2:  08 95      ret

przetłumaczyłem go sobie tak:

void spi_sendcmd(unsigned char n, unsigned char* x) // n: r25, x: X; addr: 1ae0
{
 CLR_PB4();
 do
  {
  spi_read(*x);
  ++x;
  }
 while (--n);

 SET_PB4();
}

wydaje mi się, że jest to dobre tłumaczenie jednak w miejscu gdzie wywoływana jest ta funkcja, wygląda to w ten sposób:

   9a:  c3 98      cbi PORTB, 3  ; 24
   9c:  91 e0      ldi r25, 0x01  ; 1
   9e:  aa 81      ldd r26, Y+2  ; 0x02
   a0:  bb 81      ldd r27, Y+3  ; 0x03
   a2:  0e 94 70 0d   call  0x1ae0 ; 0x1ae0 // void spi_sendcmd(unsigned char n, unsigned char* x) // n: r25, x: X; addr: 1ae0
   a6:  91 e0      ldi r25, 0x01  ; 1
   a8:  a8 81      ld r26, Y
   aa:  b9 81      ldd r27, Y+1  ; 0x01
   ac:  0e 94 70 0d   call  0x1ae0 ; 0x1ae0 // void spi_sendcmd(unsigned char n, unsigned char* x) // n: r25, x: X; addr: 1ae0
   b0:  c3 9a      sbi PORTB, 3  ; 24
   b2:  08 95      ret
??? func_9a(???)
{
 PORTB &=~(1<<3);
 ???

 spi_sendcmd(1, ???);
 ???

 spi_sendcmd(1, ???);
 PORTB |= (1<<3);
 ??? return ???; ???
}

jak widać nigdzie nie ma tutaj ustawionego rejestru X, jednak używane są rejestry r26 i r27, które są po pierwszym wywołaniu wg. mnie "tracone" i teraz pojawia się moje pytanie: czy rejestry X, Y, Z są powiązane jakoś ze sobą i/lub z rejestrami r1-r31