Cześć Wam, w książce mam następujący przykład z notacji wykładniczej:
0.2e100 dodatnia wartość rzeczywista 20

Nieco wyżej w książce, mam przedstawiony wzór:
X.YeZ, gdzie Z, to wykładnik potęgi liczby 10

Zgodnie z tym wzorem, 100 pełni rolę wykładnika liczby 10 równego 100. Dlaczego więc w książce opisano ten przykład jako 20, a nie znacznie wyższa liczba? Wszystkie inne przykłady są zgodne z opisywaną logiką, jedynie ten przykład "nie gra". Czy jest to błąd w książce?