Pytanie retoryczne :) dotyczące list

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-15 21:01

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 7 godzin temu

Lokalizacja: Polska

0

Witajcie
Tak się składa, że jestem samoukiem w programowaniu. Obecnie zapoznałem się z listami - to taka dynamiczna struktura danych. Moje pytanie dotyczące list. Czy istnieje możliwość zrobienia listy w liście i to dosłownie. Na przykład lista autorów i podlista książek.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz
Dziady
Oda do młodości
Maria Konopnicka
Rota
Nasza szkapa
Przeszukałem internet i nie znalazłem odpowiedzi na powyższe pytanie. Najprościej to można byłoby to rozwiązać za pomocą tablic w poszczególnych węzłach. Pytam się dlatego, że lubię czasami drążyć tematy, które mnie interesują a na które nie znajduję nigdzie odpowiedzi.
Pozdrawiam


Nieoszlifowany diament
Lista w liście - język programowania pascal lub c - Adept123 2019-05-15 21:12
Ciekawy jestem jak wygląda taki kod w pascalu lub w c. - Adept123 2019-05-15 22:07

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 21:05

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 17 godzin temu

1

Tak

nested list <language>

edytowany 2x, ostatnio: WeiXiao, 2019-05-15 21:07

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 22:39

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 8 minut temu

1

W języku proceduralnym wykorzystujesz wskaźniki do struktur i nazwy metod z prefiksem określającym rodzaj struktury.
Np.

lista_wstaw(wskaznik_na_liste_ksiazek, wskaznik_na_ksiazke, wskaznik_na_nowy_element)
lista_znajdz(wskaznik_na_liste_ksiazek, tytul_ksiazki)
lista_skasuj(wskaznik_na_liste_ksiazek, tytul_ksiazki)
lista_skasuj(wskaznik_na_liste_ksiazek, wskaznik_na_ksiazke)
lista_rozmiar(wskaznik_na_liste_ksiazek)
...

Szacuje się, że w Polsce brakuje 50 tys. programistów
edytowany 1x, ostatnio: vpiotr, 2019-05-16 07:37

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 23:07

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 godzina temu

0

@Adept123: Akurat w przypadku problemu przedstawionego przez Ciebie zdecydowanie lepszą kolekcją do zastosowania będzie mapa. Jako klucz możesz ustawić twórcę, a jako wartość - zbiór dzieł danego artysty. Dla przykładu, w Javie typ takiej mapy wyglądałby następująco: Map<Author, Set<Book>>

edytowany 2x, ostatnio: pitagoras3, 2019-05-15 23:09

Pozostało 580 znaków

2019-05-16 00:00

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 7 godzin temu

3

Tu początek listy list w C: https://wandbox.org/permlink/k0x6ts5Nl0GxPPmD
Tyle że to wymyślanie koła na nowo. Spójrz na języki obiektowe. Tam takie struktury są standardowo zaimplementowane. Dużo szybciej zobaczysz efekty/zrozumiesz jak działają.

Pozostało 580 znaków

2019-05-16 23:09

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 7 godzin temu

Lokalizacja: Polska

1

Witajcie
Może to idiotyczne, ale w ramach ćwiczeń napisałem rozwiązanie.
Pozdrawiam


Nieoszlifowany diament
Pokaż pozostałe 4 komentarze
Dobrze, dobrze, to wklejaj do posta. ;) - Silv 2019-05-17 01:16
@Silv: a może jak człowiek - github.com - WeiXiao 2019-05-17 01:16
@WeiXiao: to jest dobre, ale trzeba mieć GH. - Silv 2019-05-17 01:16
@Silv: sugerujesz jakoby był to jakiś ogromny problem? - WeiXiao 2019-05-17 01:17
@WeiXiao: dla kogoś, kto nie szuka pracy i nie lubi zapisywania/zapamiętywania nowych haseł, pewnie może być jakiś problem. - Silv 2019-05-17 01:18

Pozostało 580 znaków

2019-05-16 23:23

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 16 minut temu

0

No i to się nazywa pytanie retoryczne :D

Pozostało 580 znaków

2019-05-17 01:17

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 7 godzin temu

Lokalizacja: Polska

0

Kod :)

Program ListaAutorow;
{ i ich dzieł :) }
uses Crt;
type
  wsk_nast = ^osoba;
    lista_ksiazek = ^ksiazki;

    ksiazki = record
        tytul: string;
        nastepny: lista_ksiazek
    end;

  ident = record
       imie,
       nazwisko: string
    end;

    osoba = record
       nazw: ident;
       listadziel: lista_ksiazek;
     nast: wsk_nast
  end;

var
  perso,gl,lis: wsk_nast;
  nr_autora: integer;
procedure WydrukKsiazek(lista: lista_ksiazek);
var
  nr_ksiazki: integer;
begin
   writeln('------------------LISTA KSIĄŻEK:---------- ');
   nr_ksiazki := 1;
   repeat
      if lista <> nil then
       writeln('   Tytuł ',nr_ksiazki,': ',lista^.tytul);
      lista := lista^.nastepny;
      nr_ksiazki := nr_ksiazki + 1
   until lista = nil;
end;

procedure ListaKsiazek(var pocz_listy: lista_ksiazek; var li_obcych: lista_ksiazek);
var
  GO: boolean;
  NowyWezel,glowa_listy: lista_ksiazek;
  nr_ksiazki: integer;
begin
   GO := false; nr_ksiazki := 1;
   repeat
      New(NowyWezel);
      write('Książka nr: ',nr_ksiazki,' ');
      readln(NowyWezel^.tytul);
      if NowyWezel^.tytul <> '' then
       begin
         if pocz_listy = li_obcych then
          begin
             glowa_listy := NowyWezel;
             li_obcych := NowyWezel;
             li_obcych^.nastepny := nil
          end
         else
           begin
              li_obcych^.nastepny := NowyWezel;
              NowyWezel^.nastepny := nil
           end;
         li_obcych := NowyWezel;
         GO := true;
         nr_ksiazki := nr_ksiazki + 1
       end
      else begin GO := false; li_obcych := nil; dispose(NowyWezel); NowyWezel := nil end
   until NOT GO;

   WydrukKsiazek(glowa_listy);
   pocz_listy := glowa_listy;
   glowa_listy := nil
end;

procedure NowyRekord(persona: wsk_nast);
var
  i: integer;
  poczatek_listy,lista: lista_ksiazek;
begin
    writeln('Pusty klawisz enter przerywa pętlę');
    with persona^, nazw, listadziel^ do
     begin
       write('Podaj imię autora i naciśnij klawisz ENTER: ');
       readln(imie);
       if imie <> '' then
        begin
           write('Podaj nazwisko autora i naciśnij klawisz ENTER: ');
           readln(nazwisko);
           poczatek_listy := listadziel;
           lista := poczatek_listy;
           ListaKsiazek(poczatek_listy,lista);
           listadziel := poczatek_listy;
           poczatek_listy := nil;
        end
     end
end;

procedure WydrukRekordu(persona: wsk_nast);
begin
   with persona^, nazw do
     begin
       writeln(imie:23,nazwisko:15);
       WydrukKsiazek(listadziel);
     end
end;

procedure DodajNowyDoListy(lista: wsk_nast);
begin
   repeat
      New(perso);
      NowyRekord(perso);
      if perso^.nazw.imie = '' then break
      else
        begin
          if lista = nil then
           begin
              lista := perso;
              lista^.nast := nil;
              gl := lista;
           end
          else
            begin
               lista^.nast := perso;
               perso^.nast := nil
            end;
          lista := perso;
        end
   until perso^.nazw.imie = ''
end;

begin
   New(lis); gl := nil; lis := nil;
   ClrScr;
   DodajNowyDoListy(lis);
   lis := gl; nr_autora := 1;
   ClrScr;
   repeat
      writeln('Autor nr: ',nr_autora:2,'Imię':10,'Nazwisko':15);
      WydrukRekordu(lis);
      nr_autora := nr_autora + 1; lis := lis^.nast
   until lis = nil;
   readln; gl := nil
end.

Nieoszlifowany diament
edytowany 6x, ostatnio: Adept123, 2019-05-20 17:58
Możesz zamienić początkowe ``` na ```pascal, wtedy będzie kolorowało składnię. - Silv 2019-05-19 13:37

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0