Jak odczytać cały nagłówek http wysyłany do serwera przez komponent WebBrownser i na odwrót?