Problem z floating point w google search

0

siemka:)
mam dosc dziwny problem, załączylem do swojej aplikacji (jest to usluga systemowa) funkcje wyszukiwania w google ( google webservice ).
Pojawil sie dosc dziwny problem,a mianowicie co rusz pojawia sie blad " is not a valid floating point value" przy zwrocie danych z google.
Znajomy doradzil bym ustawil DecimalDelimiter="." co rozwiazalo problem w kodzie z tutoriala, jednak w mojej aplikacji nadal sie pojawia ten sam blad -mimo zmiany decimal delimitera.
Szczerze to nie mam pojęcie gdzie szukac przyczyny.
Moglby ktos pomoc? czy to moze jakis blad delphi 6 update 2?

zalaczam prosty kod :

procedure 1.PytajGoogle(Pytanie:String);
var
  Results: GoogleSearchResult;
  i: Integer;
begin
try

 Results := GetGoogleSearchPort.doGoogleSearch('1WpiIaxr+k+hbyYbRLZOJfg7X9NgI837',
  'cos do szukania, 0, 10, True, '', True, 'lang_pl', 'UTF-8', 'UTF-8');
 for i:=Low(Results.resultElements) to High(Results.resultElements) do
  begin
   Log(IntToStr(Succ(i))+ Results.resultElements[i].title+ Results.resultElements[i].URL+Results.resultElements[i].cachedSize);
  end
 except
 on E : Exception do
 begin
 LogError('Bląd Google : ' + E.Message);
 end;
 end;
end;

Ustawilem DecimalDelimiter na kropke, DecimalSeparator na kropke,nadal ten sam blad z floating point.

0

co to jest GoogleSearchResult

0

to jest to co zwraca webserwice google search

http://code.google.com/apis/soapsearch/api_faq.html

a bezposredni wsdl to :

http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl

Nie rozumiem czemu konkretnie w tym programie wystapuje ten foating point jak o ie wiem zrobilem wszystko jak w przykladowym kodzie google

0
// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL   : http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl
// Codegen : [wfDebug,wfVerbose,wfSkipHttpBindings,wfSkipUnusedTypes]
// Version : 1.0
// (2006-11-18 15:24:35 - $Revision:  1.9.1.0.1.0.1.9 $)
// ************************************************************************ //

unit GoogleSearch;

interface

uses InvokeRegistry, Types, XSBuiltIns;

type

 DirectoryCategory  = class;        
 ResultElement    = class;        
 GoogleSearchResult  = class;        

 // ************************************************************************ //
 // Namespace : urn:GoogleSearch
 // ************************************************************************ //
 DirectoryCategory = class(TRemotable)
 private
  FfullViewableName: String;
  FspecialEncoding: String;
 published
  property fullViewableName: String read FfullViewableName write FfullViewableName;
  property specialEncoding: String read FspecialEncoding write FspecialEncoding;
 end;

 // ************************************************************************ //
 // Namespace : urn:GoogleSearch
 // ************************************************************************ //
 ResultElement = class(TRemotable)
 private
  Fsummary: String;
  FURL: String;
  Fsnippet: String;
  Ftitle: String;
  FcachedSize: String;
  FrelatedInformationPresent: Boolean;
  FhostName: String;
  FdirectoryCategory: DirectoryCategory;
  FdirectoryTitle: String;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property summary: String read Fsummary write Fsummary;
  property URL: String read FURL write FURL;
  property snippet: String read Fsnippet write Fsnippet;
  property title: String read Ftitle write Ftitle;
  property cachedSize: String read FcachedSize write FcachedSize;
  property relatedInformationPresent: Boolean read FrelatedInformationPresent write FrelatedInformationPresent;
  property hostName: String read FhostName write FhostName;
  property directoryCategory: DirectoryCategory read FdirectoryCategory write FdirectoryCategory;
  property directoryTitle: String read FdirectoryTitle write FdirectoryTitle;
 end;

 ResultElementArray = array of ResultElement; 
 DirectoryCategoryArray = array of DirectoryCategory; 

 // ************************************************************************ //
 // Namespace : urn:GoogleSearch
 // ************************************************************************ //
 GoogleSearchResult = class(TRemotable)
 private
  FdocumentFiltering: Boolean;
  FsearchComments: String;
  FestimatedTotalResultsCount: Integer;
  FestimateIsExact: Boolean;
  FresultElements: ResultElementArray;
  FsearchQuery: String;
  FstartIndex: Integer;
  FendIndex: Integer;
  FsearchTips: String;
  FdirectoryCategories: DirectoryCategoryArray;
  FsearchTime: Double;
 public
  destructor Destroy; override;
 published
  property documentFiltering: Boolean read FdocumentFiltering write FdocumentFiltering;
  property searchComments: String read FsearchComments write FsearchComments;
  property estimatedTotalResultsCount: Integer read FestimatedTotalResultsCount write FestimatedTotalResultsCount;
  property estimateIsExact: Boolean read FestimateIsExact write FestimateIsExact;
  property resultElements: ResultElementArray read FresultElements write FresultElements;
  property searchQuery: String read FsearchQuery write FsearchQuery;
  property startIndex: Integer read FstartIndex write FstartIndex;
  property endIndex: Integer read FendIndex write FendIndex;
  property searchTips: String read FsearchTips write FsearchTips;
  property directoryCategories: DirectoryCategoryArray read FdirectoryCategories write FdirectoryCategories;
  property searchTime: Double read FsearchTime write FsearchTime;
 end;

 // ************************************************************************ //
 // Namespace : urn:GoogleSearch
 // soapAction: urn:GoogleSearchAction
 // transport : http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
 // style   : rpc
 // binding  : GoogleSearchBinding
 // service  : GoogleSearchService
 // port   : GoogleSearchPort
 // URL    : http://api.google.com/search/beta2
 // ************************************************************************ //
 GoogleSearchPort = interface(IInvokable)
 ['{0B396A82-A4DD-69A7-A771-6D80F8831A71}']
  function doGetCachedPage(const key: String; const url: String): TByteDynArray; stdcall;
  function doSpellingSuggestion(const key: String; const phrase: String): String; stdcall;
  function doGoogleSearch(const key: String; const q: String; const start: Integer; const maxResults: Integer; const filter: Boolean; const restrict: String; const safeSearch: Boolean; const lr: String; const ie: String; const oe: String): GoogleSearchResult; stdcall;
 end;

function GetGoogleSearchPort(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''): GoogleSearchPort;

implementation
 uses SOAPHTTPClient;

function GetGoogleSearchPort(UseWSDL: Boolean; Addr: string): GoogleSearchPort;
const
 defWSDL = 'http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl';
 defURL = 'http://api.google.com/search/beta2';
 defSvc = 'GoogleSearchService';
 defPrt = 'GoogleSearchPort';
var
 RIO: THTTPRIO;
begin
 Result := nil;
 if (Addr = '') then
 begin
  if UseWSDL then
   Addr := defWSDL
  else
   Addr := defURL;
 end;
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 try
   if UseWSDL then
  begin
   RIO.WSDLLocation := Addr;
   RIO.Service := defSvc;
   RIO.Port := defPrt;
  end else
   RIO.URL := Addr;
  Result := (RIO as GoogleSearchPort);
 finally
  if Result = nil then
   RIO.Free;
 end;
end;

destructor ResultElement.Destroy;
begin
 if Assigned(FdirectoryCategory) then
  FdirectoryCategory.Free;
 inherited Destroy;
end;

destructor GoogleSearchResult.Destroy;
var
 I: Integer;
begin
 for I := 0 to Length(FresultElements)-1 do
  if Assigned(FresultElements[I]) then
   FresultElements[I].Free;
 SetLength(FresultElements, 0);
 for I := 0 to Length(FdirectoryCategories)-1 do
  if Assigned(FdirectoryCategories[I]) then
   FdirectoryCategories[I].Free;
 SetLength(FdirectoryCategories, 0);
 inherited Destroy;
end;

initialization
 InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(GoogleSearchPort), 'urn:GoogleSearch', '');
 InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(GoogleSearchPort), 'urn:GoogleSearchAction');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(DirectoryCategory, 'urn:GoogleSearch', 'DirectoryCategory');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(ResultElement, 'urn:GoogleSearch', 'ResultElement');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(ResultElementArray), 'urn:GoogleSearch', 'ResultElementArray');
 RemClassRegistry.RegisterXSInfo(TypeInfo(DirectoryCategoryArray), 'urn:GoogleSearch', 'DirectoryCategoryArray');
 RemClassRegistry.RegisterXSClass(GoogleSearchResult, 'urn:GoogleSearch', 'GoogleSearchResult');

end. 
0

nie widzę w tym kodzie nic, co by miało za zadanie zamienić cokolwiek na float'a. A w której linijce masz ten błąd?

0

to nie jest blad powstajacy przy kompilacji czy build aplikacji!
jest to wyjatek ktory zapisuje w pliku poprzez funkcje LogError (funkcja widoczna w kodzie przeciez): o to wyjatki:

Bląd Google : '0.020686' is not a valid floating point value
Bląd Google : '0.02338' is not a valid floating point value
Bląd Google : '0.019527' is not a valid floating point value
Bląd Google : '0.029468' is not a valid floating point value
Bląd Google : '0.024345' is not a valid floating point value
Bląd Google : '0.017814' is not a valid floating point value

Wiem, tzn domyslam ze iz jest to wynik konwersji danych w jezyku angieskim na polski ( roznica w decimaldelimiter i decimalseparator w opu jezykach),jednak nie mam pojecia czemu w jednym projekcie o tym samym dzialajcym kodzie co drugi projekt to dziala a w drugim nie.
Moze ejst jakies ustawienie projektu,opcje projektu ktore sa za to odpowiedzialne,jak na razie odkryem tyko
user overides i dodalem tam te poprawki, jednak to tylko dziala w jednym projekcie drugi caly czas wywala blad.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0