[pascal] Szybkie sortowanie

Odpowiedz Nowy wątek
2006-11-18 11:33
zak
0
program zad5c;
uses crt;
var
pl:text;
tab:array [1..999999] of integer;
taba:array [1..999999] of integer;
a,i,j,suma,sum,c,d,f,g,z:integer;
     procedure sort( var taba:array [1..999999] of integer; c,d:integer);
     begin
      if c<d then
    f:=tab[a]+1;
    g:=tab[a]-1;
    repeat
    repeat
    f:=f+1 until tab[a] <= taba[f];
    repeat
    f:=f-1 until tab[a] <= taba[g];
    until g>=j;
    taba[g]:=taba[a];
    taba[g]:=z;
    end;
    begin
    clrscr;
    assign(pl,'C:\Documents and Settings\ja\Desktop\pascal\dane5-3.txt');
    reset(pl);
    i:=0;
    repeat
    inc(i);
    readln(pl,tab[i]);
    until eof(pl);
    close(pl);
    for a:=1 to i do
    sort(taba,c,f-1);
    sort(taba,f,d);

readkey;

end.

Z tego miało wyjść szybkie sortowanie pliku . Program ma bledy, nie wiem jak im zaradzic. Prosze o wskazówki :)

Pozostało 580 znaków

2006-11-18 12:11
0

Po pierwsze pisz po ludzku! Nie chodzi o pisanie po ciele Lucka, ale o pisanie na sposób czytelny dla ludzi!!!!!!!!!!!!!!
Jeżeli nie rozumiesz sensu wcinania tekstu programu, to proszę popatzr na to samo zapisane w sposób troszkę inny.

program zad5c;
uses crt;
var
   pl:text;
   tab:array [1..999999] of integer;
   taba:array [1..999999] of integer;
   a,i,j,suma,sum,c,d,f,g,z:integer;

procedure sort(var taba:array [1..999999] of integer; c,d:integer);
begin
   if c<d then
      f:=tab[a]+1;
   g:=tab[a]-1;
   repeat
      repeat
          f:=f+1
      until tab[a] <= taba[f];
      repeat
          f:=f-1
      until tab[a] <= taba[g];
   until g>=j;
   taba[g]:=taba[a];
   taba[g]:=z;
end;

begin
   clrscr;
   assign(pl,'C:\Documents and Settings\ja\Desktop\pascal\dane5-3.txt');
   reset(pl);
   i:=0;
   repeat
     inc(i);
     readln(pl,tab[i]);
   until eof(pl);
   close(pl);
   for a:=1 to i do
      sort(taba,c,f-1);
   sort(taba,f,d);
   readkey;
end.

Ja zwrócę uwagę tylko na to że typ "taki sam" różni się od "tego samego".
Zmodyfikuj:

Const
    Max=999999;
Type 
    tablica = array[1..max] of integer;
Var
    Tab, taba: tablica;
Procedure sort(var tab:tablica; c, d:integer);

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0