Odmierzacz czasu i Free Pascal

Odpowiedz Nowy wątek
Tommy-91
2006-11-15 17:58
Tommy-91
0

Potrzebuje odmierzacz czasu, ale nie wiem jakiego kodu użyć. Proszę o pomoc !!

Pozostało 580 znaków

2006-11-15 18:52

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 4 miesiące temu

0
uses sysutils;

vat t:double;
begin
 t:=time;
 {...................}
 writeln((time-t)*24*60*60:10:2, ' sekund');
end.

Pozostało 580 znaków

2006-11-15 20:09

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 lat temu

0

W FPC nie ma SysUtils :>

Skleciłem na szybko w FPC.

uses dos, crt;

type
 TTime = record
 h, m, s, s100 :Word;
 end;

var
 StartTime, EndTime :TTime;
 St, Et       :LongInt;

procedure Tm(var ATime :TTime);
begin
 with ATime do GetTime(h, m, s, s100);
end;

{ lub }

function TimeToSec :LongInt;
var Temp :TTime;
begin
 with Temp do
 begin
  GetTime(h, m, s, s100);
  TimeToSec := h*24 + m*60 + s*60;
 end;
end;

begin
 ClrScr;
 Tm(StartTime);
 {... instrukje }
 Tm(EndTime);

 { lub }
 St := TimeToSec;
 { instrukcje }
 Delay(2000);
 Et := TimeToSec;
 WriteLn('Instrukcje trway: ', Et-St, 'sekund');
 ReadLn;
end.

<span style="color: blue">"Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem."
s.p. Marco Pantani
</span>

Pozostało 580 znaków

2006-11-16 00:58

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 4 miesiące temu

0

Adam, a co to jest FPC?
W moim FreePascal’u mam SysUtils, wiem co mam.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0