Jaka jest wersja jezykowa systemu xp ?

0

Witajcie

Mam pytanie znacie polecenie na sprawdzenie wersji jezykowej systemu XP ?

Jak pobrac do zmiennej dana jaki system xp jest zainstalowany to znaczy z jaka wersja jezykowa ?

0
var UserLang, SystemLang:array[0..255] of char;
begin
VerLanguageName(
  GetUserDefaultLangID(),
  @UserLang,
  sizeof(UserLang)
  );
MessageBox(
  0,
  PChar(Format('(0x%x) %s', [GetUserDefaultLangID(), UserLang])),
  'Język użytkownika',
  MB_OK or MB_ICONINFORMATION
  );

VerLanguageName(
  GetSystemDefaultLangID(),
  @SystemLang,
  sizeof(SystemLang)
  );
MessageBox(
  0,
  PChar(Format('(0x%x) %s', [GetSystemDefaultLangID(), SystemLang])),
  'Język systemu',
  MB_OK or MB_ICONINFORMATION
  );
end;
0
if SysLocale.PriLangID = LANG_POLISH then ShowMessage('Język polski')
else if SysLocale.PriLangID = LANG_ENGLISH then ShowMessage('Język angielski')
else .........
0

@jack

 • po pierwsze życzę miłego wypisywania kodów wszystkich języków - od tego właśnie jest funkcja VerLanguageName,
 • po drugie SysLocale nie musi zawierać identyfikatora języka systemu (domyślnie jest nim inicjowany, ale właściwie jego wartość wynika z funkcji GetThreadLocale, czyli pobranie języka danego wątku, który to język można zmienić choćby przez </b>SetThreadLocale</b>).

Aby uzyskać pełne informacje o języku, można jego identyfikator rozbić na 3 części, co pokazuje poniższy kod:

function LangIDToString(LangId:LangID):string;
var Name:array[0..255] of char;
begin
VerLanguageName((LangId shl 10), Name, sizeof(Name));
result:=Name;
VerLanguageName(LangId, Name, sizeof(Name));
result:=Name+' ('+result+') ';
VerLanguageName((LangId and $3FF), Name, sizeof(Name));
result:=result+' - '+Name;
end;

begin
ShowMessage(
  PChar(
   Format(
    'Język systemu:'#13'(0x%x) %s'#13#13'Język użytkownika:'#13'(0x%x) %s',
    [
        GetUserDefaultLangID(),
        LangIDToString(GetUserDefaultLangID()),
        GetSystemDefaultLangID(),
        LangIDToString(GetSystemDefaultLangID())
    ]
   )
  )
);
end;

Dzięki temu możesz też poznać jaka odmiana języka (na przykład 'Angielski - Wielka Brytania') jest używana.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0