Jest jakiś sposób na obsługę błędów w TIdTCPClient tak jak w TclientSocket ??
Mam taki kod

var
i:integer;
begin
for i:=0 to listbox1.Items.Capacity-1 do
begin
try
client.Port:=1050;
client.Host:=listbox1.Items.Strings[i];
client.Connect;
client.Write(edit1.Text);
finally
client.Disconnect;
end;
end;

I istniej taka możliwość że serwer z którym chce się połączyć jest nieaktywny i wtedy program się wiecha na jakiś czas po czym wywala błąd 10060