Witam. Mam mały problem przy tworzeniu aplikacji bazodanowej. Mam w bazie danych tabelę adresy, w której są 4 pola id_miasta, id_wojewodztwa, id_powiatu i id_gminy. Te pola powiązane są relacjami z odpowiednimi tabelami miasta, wojewodztwa itd. Na formie umieściłem 4 komponenty TDBLookupComboBox, które służą do wyświetlania danych z tych 4 tabel. Dane do tabeli adresy dodaję poprzez TADOCommand, poprzez odpowiednie zapytanie z parametrami. W TDBLookupComboBox dane wyświetlam poprzez TADOTable w powiązaniu z TDataSource, ustawiając odpowiednio właściwości ListField i ListSource. Nie ustawiałem właściwości DataSource i DataField, gdyż chcę dodawać poprzez TADOCommand. Jak przekazać id wybranej pozycji w TDBLookupComboBox do parametru TADOCommand??

Edit: Aha. Baza danych to baza MS Access.


Pozdrawiam
Buster