jak wysłać dane ze wskaźnika do bitmapy?

0

Piszę program do kamerki i mam funkcję, która przechwytuje pojedyncza klatke. Nie wiem jak mogę w poniższej funkcji użyć tego wskaźnika lpData tak żeby przesłać dane do zmiennej Tbitmap. Czy da się coś takiego zrobić? wzoruję się na funkcjach ze stronki http://www.delphi-forum.de/vi[...]87117ff5d1c440465d9a4e63b4489

type VIDEOHDR=record
  lpData:pointer;
  dwBufferLength,
  dwBytesUsed,
  dwTimeCaptured,
  dwUser,
  dwFlags:cardinal;
  dwReserved:array [0..3] of cardinal;
end;
 pVIDEOHDR=^VIDEOHDR;

function FrameCallback(Hwnd:cardinal;vHeader:pVIDEOHDR):cardinal; stdcall;
var
owner:TCapture;
src: Pointer;
begin
owner:=TCapture(GetProp(hwnd,pansichar('OwnerObject')));
if assigned(owner.cbFrame) then owner.cbFrame(owner,vHeader);
src:=vHeader.lpData;//pointer
end;
0

heh no wlasnie troche nic mi to nie mowi :-( ale bede szukac dalej

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0