Jak wydobyc wartość RGB z konkretnego piksela ekranu?

0

Witam!
Potrzebuje wydobyć wartosc RGB z konkretnego piksela ekranu, ale zupelnie nie wiem jak to zrobic.
Bylbym wdzieczny za wskazowki.
Pozdrawiam

0

Szukaj! Było niedawno.

0

Tak to było w starym dobrym pascalu...

FUNCTION GetPixel(Buf :Pointer; X, Y :Word) :Byte; ASSEMBLER;
ASM
 LES DI, Buf
 MOV AX, [Y]
 MOV DI, AX
 SHL AX, 8
 SHL DI, 6
 ADD DI, AX
 ADD DI, [X]
 MOV AL, BYTE PTR ES:[DI]
END; { GetPixel }

A rozbicie na RGB

PROCEDURE GetColor(Kolor :Byte; VAR AColorRec :TColorRec); ASSEMBLER;
ASM
  MOV DX, 3C7h
  MOV AL, [Kolor]        { Port[$3C7] := Kolor   }
  OUT DX, AL
  MOV DX, 3C9h

  LES DI, AColorRec       { ES = segment, DI = offset }
  IN  AL, DX
  MOV BYTE PTR ES:[DI+0], AL  { AColorRec.R := Port[$3C9] }
  IN  AL, DX
  MOV BYTE PTR ES:[DI+1], AL  { AColorRec.G := Port[$3C9] }
  IN  AL, DX
  MOV BYTE PTR ES:[DI+2], AL  { AColorRec.B := Port[$3C9] }
END; { GetColor }

0
var C:TCanvas;
begin
C:=TCanvas.Create;
C.Handle:=GetWindowDC(GetDesktopWindow);

Color:=C.Pixels[x,y];
C.Free;
end;

a skladowe wyciaga sie tak:

R:=GetRValue(color);
G:=GetGValue(color);
B:=GetBValue(color);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1