[Delphi] ListView i BlockWrite

Odpowiedz Nowy wątek
Krzychu0000
2006-10-17 09:16
Krzychu0000
0

Jest jakiś sposób na szybkie zapisanie całej listy w ListView za pomocą BlockWrite a potem je odczytać BlockRead? Itemów może być nawet kilkanaście tysięcy dlatego zależy mi na BlockWrite bo bije inne sposoby na łopatki pod względem prędkości. Tablice rekordów potrafie zapisywać ale z ListView mam problem. Może mi ktoś pomóc?

Pozostało 580 znaków

2006-10-17 10:36

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Jeżeli chodzi o szybkość to najlepiej było by wykorzystać strumienie (TMemoryStream)

Co do zapisu to tekst w strumieniach można zapisywać w taki sposób że najpierw zapisujesz długość tekstu a potem tekst np tak:

var Len: Integer;
   mem: TMemoryStream;
   st: TStringStream;
   s: string;
begin
 s := 'tekst';
 st := TStringStream.Create(s);
 Len := st.Size;

 // zapis tekstu
 mem := TMemoryStream.Create;
 mem.Write(Len, SizeOf(Len));
 mem.CopyFrom(st, len);
 mem.Free;

 st.Free;
end;

To jest bardzo szybkie.

Potem zmienną TMemoryStream można zapisać do pliku za pomocą TFileStream.


Pozostało 580 znaków

Krzychu0000
2006-10-17 10:43
Krzychu0000
0

Jestem teraz w pracy i nie mam jak sprawdzić ale czy można tą metodą zapisać jakoś całego itema (TListItem) wraz ze strukturą subitemów (mam ich aż 7). Byłbym wdzięczny także za przykład odczytu, jeżeli nie to wyszukam sam ;)

Pozostało 580 znaków

2006-10-17 20:37

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Na początek 2 przydatne rzeczy (zapis i odczyt tekstu w strumieniu):

procedure WriteString(FStream: TStream; StringData: String);
var S: TStringStream;
  Len: DWord;
begin
 if StringData = '' then begin
  Len := 0;
  FStream.Write(Len, SizeOf(Len));
 end else begin
  S := TStringStream.Create(StringData);
  try
   Len := S.Size;
   FStream.Write(Len, SizeOf(Len));
   FStream.CopyFrom(S, Len);
  finally
   S.Free;
  end;
 end;
end;

function ReadString(FStream: TStream): String;
var S: TStringStream;
  Len: DWord;
begin
 Result := '';

 FStream.Read(Len, SizeOf(DWord));
 if Len = 0 then begin
  Result := '';
 end else begin
  S := TStringStream.Create('');
  try
   S.CopyFrom(FStream, Len);
   Result := S.DataString;
  finally
   S.Free;
  end;
 end;
end;

A teraz procedury zapisu i odczytu pojedynczego "item'a" w TListView:

procedure SaveItemToStream(Stream: TStream; const itm: TListItem);
var i, sCount: Integer;
begin
 // zapis Caption
 WriteString(Stream, itm.Caption);

 // zapis liczby subitems
 sCount := itm.SubItems.Count;
 Stream.Write(sCount, SizeOf(sCount));

 // zapis subitems
 for i:=0 to sCount-1 do begin
  WriteString(Stream, itm.Subitems[i]);
 end;
end;

procedure LoadItemFromStream(Stream: TStream; var itm: TListItem);
var i, sCount: Integer;
begin
 // odczyt Caption
 itm.Caption := ReadString(Stream);

 // odczyt liczby subitems
 Stream.Read(sCount, SizeOf(sCount));

 // odczyt subitems
 for i:=0 to sCount-1 do begin
  itm.SubItems.Add(ReadString(Stream));
 end;
end;

Na koniec mały test tego co jest wyżej napisane:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i: Integer;
  mem: TMemoryStream;
  adedItem: TListItem;
begin
 mem := TMemoryStream.Create;
 try
  // petal odczytująca i zapisująca itemy do i z strumienia
  // LV1 to jedno ListView
  // LV2 to ListView do którego zapisywane są itemy z LV1
  for i:=0 to LV1.Items.Count-1 do begin
   // zerowanie strumienia i ustawianie pozycji
   mem.Size := 0;
   mem.Position := 0;
   // zapisywanie Item'a do strumienia
   SaveItemToStream(mem, LV1.Items[i]);
   // dodawanie nowej pozycji
   adedItem := LV2.Items.add;
   // ustawianie na początku strumienia
   mem.Position := 0;
   // odczyt ze strumienia
   LoadItemFromStream(mem, adedItem);
  end;
 finally
  mem.Free;
 end;
end;

Kod był testowany i działa poprawnie. Pozdrawiam


Pozostało 580 znaków

Krzychu0000
2006-10-17 20:47
Krzychu0000
0

Dzięki Mike!! Należy ci się wielkie [soczek] . Własnie o to mi chodziło, zwłaszcza o pojedyńcze "wrzucanie" itemów do pliku.

Pozostało 580 znaków

Krzychu0000
2006-10-17 21:44
Krzychu0000
0

Sorry za przekręcenie nazwiska [glowa] . Mam jeszcze małą prośbę, jak wrzucić tego itema do pliku? Przyznam się bez bicia że unikałem strumieni jak ognia a nie wiem czemu bo teraz widze że to bardzo przydatna rzecz i nie wiele o nich wiem. Mam internet z prędkością GPRS i ciężko idzie mi szukanie artykułu jakiego potrzebuje

Pozostało 580 znaków

2006-10-18 14:17

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Z zapisem do pliku też nie ma dużo roboty. Można to rozwiązać w taki sposób:

procedure SaveItemsToFile(lv: TListView; const aFile: String);
var i, iCount: Integer;
  F: TFileStream;
begin
 F := TFileStream.Create(aFile, fmCreate);
 try
  iCount := lv.Items.Count;
  F.Write(iCount, SizeOf(iCount));
  for i:=0 to iCount-1 do begin
   // zapisywanie Item'a do strumienia
   SaveItemToStream(F, lv.Items[i]);
  end;
 finally
  F.Free;
 end;
end;

Odczyt też nie sprawia problemu:

procedure LoadItemsFromFile(lv: TListView; const aFile: String);
var i, iCount: Integer;
  F: TFileStream;
  itm: TListItem;
begin
 F := TFileStream.Create(aFile, fmOpenRead);
 try
  F.Read(iCount, SizeOf(iCount));
  for i:=0 to iCount-1 do begin
   itm := lv.Items.Add;
   // odczyt Item'a do strumienia
   LoadItemFromStream(F, itm);
  end;
 finally
  F.Free;
 end;
end;

Przykład wykorzystania:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 SaveItemsToFile(LV1, 'plik.txt');
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 LoadItemsFromFile(LV2, 'plik.txt');
end;

Kod działa poprawnie - testowałem u siebie.
W razie pytań pisz na maila to wtedy dostaniesz odpowiedź z przykładowym kodem w Delphi.
Pozdrawiam


Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0