Problem z zapisem

Odpowiedz Nowy wątek
2006-10-06 15:12
0
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var
f, c:integer;
box: TComponent;
plik : TextFile;
begin
f:=52;
begin
if
checkbox53.checked=true
then
repeat
begin
box:=(findcomponent('checkbox'+inttostr(f)));
if
tcheckbox(box).checked=true
then
c:=1;
AssignFile(plik, 'pliki\opcje.txt');
Reset(TF);
WriteLn(plik, c);
closeFile(plik);
IOResult;
dec(f)
end;
until
f=0

end;
end;

Dlaczego jak zapisuje plik to tylko zawsze zapisuje jedną jedynke nawet jeśli zaznaczone mam wszystkie 52 chceckbox.
Odrazu chciałbym spyta jak zrobic marginesy w richedit lub jak wydukowa z marginesami.


Pozostało 580 znaków

2006-10-17 00:25
0
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var
 f, c: integer;
 CheckBox: TCheckBox;
 plik : TextFile;
begin
 f := 52;
 AssignFile(plik, 'pliki\opcje.txt');
 Reset(TF);
 if checkbox53.checked then
  repeat
   CheckBox := (FindComponent('checkbox' + inttostr(f)) as TCheckBox);
   if (CheckBox <> nil) and (CheckBox.Checked) then
    c := 1;
   WriteLn(plik, c);
   dec(f);
  until f = 0;
 CloseFile(plik);
 IOResult; //a to po co???
end;
 1. przypatrz się jak wygląda sformatowany kod
 2. po co tam są 2 niepotrzebne begin-end
 3. jakbyś miał normalne formatowanie to byś od razu zobaczył, że za każdym razem nadpisujesz plik na nowo

- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0