Problem z indy tcpClient

Odpowiedz Nowy wątek
2006-09-25 14:10

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

Mam problem z clientem mojego programiku. Poniższy kod nie kompiluje się, a kompilator podkreśla mi polecenie write. WTF ?!?

unit Unit3;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Sockets, HTTPApp, IdTCPServer, IdBaseComponent,
 IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Panel1: TPanel;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Memo1: TMemo;
  IdTCPClient1: TIdTCPClient;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 IdTCPClient1.host:=edit1.text;
 IdTCPClient1.connect;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 IdTCPClient1.Write('cdopen')
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 IdTCPClient1.write('cdclose');
end;

end.

Pozostało 580 znaków

2006-09-25 14:18

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

ech... kolejny trojan...
a jaki komunikat wywala kompilator...? (bo u mnie dziala :D)

Pozostało 580 znaków

2006-09-25 14:23

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

[Pascal Error] Unit3.pas(51): E2003 Undeclared identifier: 'Write'
[Pascal Error] Unit3.pas(56): E2003 Undeclared identifier: 'write'
[Pascal Fatal Error] TrojanClient.dpr(5): F2063 Could not compile used unit 'Unit3.pas'
Uzywam Borland Developer Studio 2006. Juz ALL IS OK

Pozostało 580 znaków

2006-09-26 00:19

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

nie ta wersja INDY, popatrz sobie w http://www.indyproject.org/Sockets/Docs/index.en.aspx


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0