program się wiesza

Odpowiedz Nowy wątek
xyacol
2006-09-19 03:45
xyacol
0

Mam wielka prośbe...
Pisze maly programik z algorytmów genetycznych i nie wiem dlaczego ale program dosc czesto mi sie wiesza, tak jak by sie gdzies zapetlal :/ bede wdzieczny za wszelkie wskazowki na temat ewentualnych bledow w moim programiku

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  RichEdit1: TRichEdit;
  EChrom1: TEdit;
  EChrom2: TEdit;
  EChrom3: TEdit;
  EChrom4: TEdit;
  EChrom0: TEdit;
  Eliczbaiter: TEdit;
  Eliczbamut: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 chromosom: array [0..4] of string;
 tab_krzyzowania: array [0..4,0..1] of string;
 chromosomInt: array [0..4] of integer;
 sum_przystInt, przedz0,przedz1,przedz2,przedz3,przedz4, losowanie,para,cut:integer;
 make_chrom:string;
implementation

{$R *.dfm}
function BinToInt(chromosom : string) : Integer;
begin
 BinToInt:=StrToInt(copy(chromosom,1,1))*16+StrToInt(copy(chromosom,2,1))*8+StrToInt(copy(chromosom,3,1))*4+StrToInt(copy(chromosom,4,1))*2+StrToInt(copy(chromosom,5,1))*1;
end;

function wart_f (x :integer) : integer;
begin
  wart_f:=2*x;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i,j :integer;

begin
RichEdit1.Clear;

for i:=0 to 4 do
begin
 randomize;
 chromosom[i]:=IntToStr(random(2))+IntToStr(random(2))+IntToStr(random(2))+IntToStr(random(2))+IntToStr(random(2));
end;
 EChrom0.Text:=Chromosom[0];
 EChrom1.Text:=Chromosom[1];
 EChrom2.Text:=Chromosom[2];
 EChrom3.Text:=Chromosom[3];
 EChrom4.Text:=Chromosom[4];

for j:=1 to 100 do //bez tej petli zawiesza mi sie raz na 30 a z nia prawie za kazdym razem
begin

 for i:=0 to 4 do
 begin
  chromosomInt[i]:=BinToInt(Chromosom[i]);
  RichEdit1.Lines.Add(Chromosom[i]+'->'+IntToStr(chromosomInt[i]));
 end;
 RichEdit1.Lines.Add('**********************');
 sum_przystInt:=0;
 for i:=0 to 4 do
 begin
 sum_przystInt:=sum_przystInt+wart_f(ChromosomInt[i]);
 end;
 //RichEdit1.Lines.Add(IntToStr(sum_przystInt));

 przedz0:=wart_f(ChromosomInt[0]);
 przedz1:=przedz0+wart_f(ChromosomInt[1]);
 przedz2:=przedz1+wart_f(ChromosomInt[2]);
 przedz3:=przedz2+wart_f(ChromosomInt[3]);
 przedz4:=przedz3+wart_f(ChromosomInt[4]);

 for i:=0 to 4 do
 begin
  losowanie:=random(sum_przystInt)+1;
  //RichEdit1.Lines.Add('wylosowano '+IntToStr(losowanie));
  if (losowanie>0) AND (losowanie<=przedz0) then
  begin
   tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[0];
   RichEdit1.Lines.Add(chromosom[0])
  end
  else if (losowanie>przedz0) AND (losowanie<=przedz1) then
  begin
   tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[1];
   RichEdit1.Lines.Add(chromosom[1])
  end
  else if (losowanie>przedz1) AND (losowanie<=przedz2) then
  begin
   tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[2];
   RichEdit1.Lines.Add(chromosom[2])
  end
  else if (losowanie>przedz2) AND (losowanie<=przedz3) then
  begin
   tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[3];
   RichEdit1.Lines.Add(chromosom[3])
  end
  else if (losowanie>przedz3) AND (losowanie<=przedz4) then
  begin
   tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[4];
   RichEdit1.Lines.Add(chromosom[4])
  end;
 end;

 for i:=0 to 4 do
  begin
   repeat
   begin
   para:=random(5);
   tab_krzyzowania[i,1]:=tab_krzyzowania[para,0];
   end
   until tab_krzyzowania[i,0]<>tab_krzyzowania[i,1];
  end;

 for i:=0 to 4 do
  begin
   cut:=random(5)+1;
   Chromosom[i]:=copy(tab_krzyzowania[i,0],1,cut)+copy(tab_krzyzowania[i,1],cut+1,5-cut);
  end;

end;

end;

end.

Pozostało 580 znaków

2006-09-19 05:16

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

a więc tak

 1. Random wywołuje się TYLKO RAZ
 2. formatowanie kodu masz straszne
 3. ogólnie cały algorytm krzyżowania masz do kitu bo już po 3 przebiegach (pętli od 1 do 100) warunek wyjścia z tej pętli
   repeat
    para := random(5);
    tab_krzyzowania[i, 1] := tab_krzyzowania[para, 0];
   until tab_krzyzowania[i, 0] <> tab_krzyzowania[i, 1];

  nigdy nie będzie spełniony


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

Opi
2006-09-19 08:47
Opi

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 4 miesiące temu

0

W pętli dla zmiennej j masz aż 5 pętli dla zmiennej i. Z powodzeniem możesz zamienić 5 pętli dla i na jedną pętlę dla i.

Poza tym wstaw w pętli dla j:

Application.ProcessMessages;

. Na pewno trochę spowolni to całą pracę, ale nie będzie uciążliwego "zawieszenia".

Zmienne globalne:

 tab_krzyzowania: array [0..4,0..1] of string;
 chromosomInt: array [0..4] of integer;
 sum_przystInt, przedz0,przedz1,przedz2,przedz3,przedz4, losowanie,para,cut:integer;

powinieneś zamienić na lokalne, ponieważ używasz ich tylko w jednej procedurze/funkcji.

Zmiennej globalnej nigdy nie użyłeś:

make_chrom:string;

Popraw formatowanie kodu.

Pozostało 580 znaków

xyacol
2006-09-19 10:46
xyacol
0

przeczytalem artykul o poprawnym formatowaniu i poprawilem kod, mam nadzieje, ze teraz wyglada lepiej. Niestety nadal mimo wszystko nie wiem dlaczego sie zapetla w nieskonczonosc. Juz wiem, ze to prawdopodobnie wina petli repeat..until ale wydaje mi sie, ze ten warunek jest dobrze napisany. Bede wdzieczny za dalsze wskazowki

I jeszcze jedno pytanie. Dopiero zaczynam zabawe w programowanie i nie moge sobie wyobrazic jak te 3 petle po i moge zastapic jedna. Najpierw ma sie ykonac to co w petli ierwszej, potem wynik dzialani pierwszej jest wykorzystany w drugiej itd. Nie mam pomyslu jak to zrobic w jednej petli...

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  RichEdit1: TRichEdit;
  EChrom1: TEdit;
  EChrom2: TEdit;
  EChrom3: TEdit;
  EChrom4: TEdit;
  EChrom0: TEdit;
  Eliczbaiter: TEdit;
  Eliczbamut: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
//----------------zamiana lizby w ppostaci binarnej na dziesietna------------
function BinToInt(chromosom : string) : Integer;
begin
 BinToInt:=StrToInt(copy(chromosom,1,1))*16+StrToInt(copy(chromosom,2,1))*8+StrToInt(copy(chromosom,3,1))*4+StrToInt(copy(chromosom,4,1))*2+StrToInt(copy(chromosom,5,1))*1;
end;
//----------------obliczenie wartosci funkcji od x----------------------------
function wart_f (x :integer) : integer;
begin
 wart_f:=2*x;
end;

//----------------głowna czesc programu---------------------------------------
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i,j :integer;
 Chromosom: array [0..4] of string;   //tblica chromosomow w postaci binarnej
 ChromosomInt: array [0..4] of integer; //tablica chromosomow w postaci dziesietnej
 Tab_Krzyzowania: array [0..4,0..1] of string; //tablica z parami chromosomow do krzyzowania
 Sum_PrzystInt, przedz0,przedz1,przedz2,przedz3,przedz4, losowanie,para,cut:integer;
begin
 randomize;
 RichEdit1.Clear;
 for i:=0 to 4 do
 begin
  Chromosom[i]:=IntToStr(random(2))+IntToStr(random(2))+IntToStr(random(2))+IntToStr(random(2))+IntToStr(random(2));
 end;
 EChrom0.Text:=Chromosom[0];
 EChrom1.Text:=Chromosom[1];
 EChrom2.Text:=Chromosom[2];
 EChrom3.Text:=Chromosom[3];
 EChrom4.Text:=Chromosom[4];

 for j:=1 to StrToInt(Eliczbaiter.Text) do
 begin
  Application.ProcessMessages;
  for i:=0 to 4 do
  begin
   ChromosomInt[i]:=BinToInt(Chromosom[i]);
   RichEdit1.Lines.Add(Chromosom[i]+'->'+IntToStr(ChromosomInt[i]));
  end;
  RichEdit1.Lines.Add('**********************');
  Sum_PrzystInt:=0;
  for i:=0 to 4 do
  begin
   Sum_PrzystInt:=Sum_PrzystInt+wart_f(ChromosomInt[i]);
  end;
  //RichEdit1.Lines.Add(IntToStr(sum_przystInt));

  //----wyznaczanie 'wirtualnych przedzialow' dla losowania z roznym prawdop.
  przedz0:=wart_f(ChromosomInt[0]);
  przedz1:=przedz0+wart_f(ChromosomInt[1]);
  przedz2:=przedz1+wart_f(ChromosomInt[2]);
  przedz3:=przedz2+wart_f(ChromosomInt[3]);
  przedz4:=przedz3+wart_f(ChromosomInt[4]);

  for i:=0 to 4 do
  begin
   losowanie:=random(sum_przystInt)+1;
   RichEdit1.Lines.Add('wylosowano '+IntToStr(losowanie));
   if (losowanie>0) AND (losowanie<=przedz0) then
   begin
    tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[0];
    RichEdit1.Lines.Add(chromosom[0])
   end
   else if (losowanie>przedz0) AND (losowanie<=przedz1) then
   begin
    tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[1];
    RichEdit1.Lines.Add(chromosom[1])
   end
   else if (losowanie>przedz1) AND (losowanie<=przedz2) then
   begin
    tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[2];
    RichEdit1.Lines.Add(chromosom[2])
   end
   else if (losowanie>przedz2) AND (losowanie<=przedz3) then
   begin
    tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[3];
    RichEdit1.Lines.Add(chromosom[3])
   end
   else if (losowanie>przedz3) AND (losowanie<=przedz4) then
   begin
    tab_krzyzowania[i,0]:=Chromosom[4];
    RichEdit1.Lines.Add(chromosom[4])
   end;
  end;

  para:=0;
  for i:=0 to 4 do
   begin
    repeat
     para:=random(5);
     tab_krzyzowania[i,1]:=tab_krzyzowania[para,0];
    until tab_krzyzowania[i,0]<>tab_krzyzowania[i,1];
   end;

  for i:=0 to 4 do
   begin
    cut:=random(5)+1;
    Chromosom[i]:=copy(tab_krzyzowania[i,0],1,cut)+copy(tab_krzyzowania[i,1],cut+1,5-cut);
   end;
 end;

end;

end.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0