idHTTP i "invalid argument to date encode"

Odpowiedz Nowy wątek
2006-08-01 15:19
0

no wlasnie co to za blad?
korzystam z try except a i tak mi wywala
"invalid argument to date encode"

Input:= TStringStream.Create('');
  Input.WriteString('login='+combobox3.Text+'&password='+labelededit3.Text+'&saveCookie=off');
  if Checkbox1.Checked=true then flash:=1 else flash:=0;
  if Checkbox2.Checked=true then raport:=30 else raport:=0;
  if Checkbox3.Checked=true then archiwizuj:=1 else archiwizuj:=0;
 
  nadanie:=TStringStream.Create('phoneNumber='+labeledEdit1.Text+'&message='+Memo1.Lines.Text+'&flashMessage='+IntToStr(flash)+'&userId=0&groupId=0&archiveMessage='+inttostr(archiwizuj)+'&smsType=10&notifyCode='+inttostr(raport)+'&validity=48&sendDay=-1&sendHour=0&sendMin=0&templateCategory=0&templateText=1&targetURL=%2Fsms%2Fsend_sms.jsp');
  odbior:=TStringStream.Create('');
  output:=TStringStream.Create('');
    IdHTTP1.Request.Referer:='http://www.miastoplusa.pl/minimal/login.jsp';
    IdHTTP1.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
  try
    IdHTTP1.Get('http://www.miastoplusa.pl/minimal/frameset.jsp');
    IdHTTP1.Post('http://www.miastoplusa.pl/auth/LoginCitizen.do',input,output);
    IdHTTP1.Get('http://www.miastoplusa.pl/index.jsp',output);
  except on Exception do
    begin
    ShowMessage('Nie udalo sie wyslac SMSa.');
    nadanie.Free;
    odbior.Free;
    Input.Free;
    end;
    end;

i to nie tylko w tym kodzie mi wywala probowalem pisac bramke do idei i to samo :(
ktos wie moze o co biega?

Pozostało 580 znaków

2006-08-01 15:22
0

wywala mi blad na

IdHTTP1.Post('http://www.miastoplusa.pl/auth/LoginCitizen.do',input,output);

Pozostało 580 znaków

2006-08-02 15:58
0
procedure TForm1.IdThreadComponent1Run(Sender: TIdCustomThreadComponent);
var
Input,output:TStringStream;
nadanie,odbior:TStringStream;
login,haslo:string;
flash,raport,archiwizuj:Integer;
wyslano:boolean;
userprofile:array[0..MAX_PATH] of char;
begin
Input:= TStringStream.Create('');
Input.WriteString('login='+login+'&password='+haslo+'&saveCookie=off');
flash:=0;
raport:=0;
archiwizuj:=0;
nadanie:=TStringStream.Create('phoneNumber='+Edit1.Text+'&message='+Memo1.Lines.Text+'&flashMessage='+IntToStr(flash)+'&userId=0&groupId=0&archiveMessage='+inttostr(archiwizuj)+'&smsType=10&notifyCode='+inttostr(raport)+'&validity=48&sendDay=-1&sendHour=0&sendMin=0&templateCategory=0&templateText=1&targetURL=%2Fsms%2Fsend_sms.jsp');
odbior:=TStringStream.Create('');
output:=TStringStream.Create('');
    IdHTTP1.Request.Referer:='http://www.miastoplusa.pl/minimal/login.jsp';
    IdHTTP1.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
    form1.caption:='Logowanie.';
try
    IdHTTP1.Get('http://www.miastoplusa.pl/minimal/frameset.jsp');
    IdHTTP1.Post('http://www.miastoplusa.pl/auth/LoginCitizen.do',input,output);
    IdHTTP1.Get('http://www.miastoplusa.pl/index.jsp',output);
except on Exception do
begin
form1.caption:='Problem z połączeniem!.';
nadanie.Free;
odbior.Free;
Input.Free;
idthreadcomponent1.stop;
 exit;
end;
end;
    if pos('Wyloguj',output.DataString)=0 then begin
    form1.caption:='Nieprawidłowy login lub hasło.';
nadanie.Free;
odbior.Free;
Input.Free;
idthreadcomponent1.stop;
exit;
end;
if pos('Zalogowany jako:',output.DataString)=0 then begin
form1.caption:='Zalogowano.';
end;
    IdHTTP1.Disconnect;
    form1.caption:='Wysyłanie...';
    IdHTTP1.Post('http://www.miastoplusa.pl/sms/SendSMS2.do',nadanie,odbior);
    IdHTTP1.Get('http://www.miastoplusa.pl/sms/SendSMS2.do',odbior);
    if pos('SMS przekazany do wysłania.',odbior.DataString)>0 then begin
    form1.caption:='SMS przekazany do wysłania.';
    end;
    if pos('Limit płatnych SMS-ów został wyczerpany. Doładuj konto.',odbior.DataString)>0 then begin
    form1.caption:='Brak SMS-ów. Doładuj konto.';
    end;
    if pos('Wysłanie SMS-a pod ten numer jest obecnie niemożliwe ze względu na zabezpieczenia antyspamowe.',odbior.DataString)>0 then begin
    form1.caption:='Nie wyslano. Zabezpieczenia antyspamowe.';
    end;
    if (pos('SMS przekazany do wysłania.',odbior.DataString)=0)and (pos('Limit płatnych SMS-ów został wyczerpany. Doładuj konto.',odbior.DataString)=0)and (pos('Wysłanie SMS-a pod ten numer jest obecnie niemożliwe ze względu na zabezpieczenia antyspamowe.',odbior.DataString)=0) then
    begin
    form1.caption:='Nie wyslano :/';
    end;
nadanie.Free;
odbior.Free;
Input.Free;
idthreadcomponent1.stop;
end;

w tym kodzie to samo :(

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0