ListView - klikniecie kolumny

0

W jaki sposob mozna wywolac klikniecie kolumny z kodu programu?

0

Takie coś na biegu spłodziłem:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const
 LVM_FIRST = $1000;
 LVM_GETHEADER = LVM_FIRST + 31;
var
 hHeader: THandle;
begin
 hHeader := SendMessage(ListView1.Handle, LVM_GETHEADER, 0, 0);
 SendMessage(hHeader, WM_LBUTTONDOWN, 0, 1);
 SendMessage(hHeader, WM_LBUTTONUP, 0, 1);
end;
0

Dzieki za podpowiedz. Ostatecznie problem rozwiazalem w taki sposob :

var
 Msg: PNMListView;
begin
 New(Msg);
 PNMListView(Msg)^.hdr.code := LVN_COLUMNCLICK;
 PNMListView(Msg)^.hdr.hwndFrom := Form1.Handle;
 PNMListView(Msg)^.hdr.idFrom := 0;
 PNMListView(Msg)^.iSubItem := 2; 
 ListView1.Perform(CN_NOTIFY, 0, Integer(Msg));
 Dispose(Msg);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0