koniec pliku w excel

0

ja wiem, że temat był wiele razy poruszany na forum i kożystałam z info tam zaqwartych jednak nadal mam problem z odczytaniem końca danych w pliku excela. Mam taki kodzik:

begin
 if not OpenDialog1.Execute then Exit;
try
 try
  ExcelApplication1.Connect;
  ExcelApp := GetActiveOleObject('Excel.Application');
 except
  try
   ExcelApp := CreateOleObject('Excel.Application');
  except
   ShowMessage('Excel nie jest zainstalowany');
   Exit;
  end;
 end;
 ExcelApp.Workbooks.Open(OpenDialog1.FileName);

 i:= 2;

 while ExcelApp.Cells[i,1] <> '0' do

  begin
   ListItem:= ListView1.Items.Add;
   for j:= 1 to 7 do
    begin
     ListItem.Caption:= ExcelApp.Cells[i,1].Value;
     ListItem.SubItems.Add(ExcelApp.Cells[i,j].Value);
    end ;
  i:= i+1;
  end;

finally
 ExcelApp.Quit;
 ExcelApplication1.Disconnect;

end;

przy sprawdzeniu while ExcelApp.Cells[i,1] <> '0' do wyskakuje błąd Invalid variant operation.
Co może być tego przyczyną????
bardzo proszę o pomoc :d </delphi>

0

a spróbuj tak:

 i:= 2;
 s := ExcelApp.Cells[i,1].Value;
 while s <> '' do

  begin
   ListItem:= ListView1.Items.Add;
   for j:= 1 to 7 do
    begin
     ListItem.Caption:= ExcelApp.Cells[i,1].Value;
     ListItem.SubItems.Add(ExcelApp.Cells[i,j].Value);
    end ;

  i:= i+1;
  s := ExcelApp.Cells[i,1].Value;
  ShowMessage(s);
  end;
0

działa, dzięki :)
tylko trzeba wywalić: showMessage(s), bo to tylko sprawdza :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0