[Delphi net] Encrypt/Decrypt

0

Pisałem na tym na inny forum lecz nie dostałem odpowiedzi więc postanowiłem tu napisać :)

Czy ktoś wie jak przerobić ten kod:

type
 Bytes = array of Byte;

function Encrypt(Buffer, Key, IV: Bytes): Bytes;
var
 Encryptor: ICryptoTransform;
 ST: MemoryStream;
 Encrypt: CryptoStream;
 FAlgorythm: RijndaelManaged;
begin

 if (IV = '') or (Key = '') then
 begin
  Result := Buffer;
  Exit;
 end;

 FAlgorythm := RijndaelManaged.Create;
 FAlgorythm.IV := IV;
 FAlgorythm.Key := Key;
 FAlgorythm.Mode := CipherMode.CBC;
 FAlgorythm.Padding := PaddingMode.Zeros;
 Encryptor := FAlgorythm.CreateEncryptor;

 ST := MemoryStream.Create;
 Encrypt := CryptoStream.Create(ST, Encryptor, CryptoStreamMode.Write);

 Encrypt.Write(Buffer, 0, Length(Buffer));
 Encrypt.FlushFinalBlock;

 Result := ST.ToArray;
end;

function Decrypt(Buffer, Key, IV: Bytes): Bytes;
var
 Decryptor: ICryptoTransform;
 ST: MemoryStream;
 Decrypt: CryptoStream;
 FAlgorythm: RijndaelManaged;
begin
 if (IV = '') or (Key = '') then
 begin
  Result := Buffer;
  Exit;
 end;

 FAlgorythm := RijndaelManaged.Create;
 FAlgorythm.IV := IV;
 FAlgorythm.Key := Key;
 FAlgorythm.Mode := CipherMode.CBC;
 FAlgorythm.Padding := PaddingMode.Zeros;

 Decryptor := FAlgorythm.CreateDecryptor;

 ST := MemoryStream.Create(Buffer);
 Decrypt := CryptoStream.Create(ST, Decryptor, CryptoStreamMode.Read);

 SetLength(Result, ST.Length);

 Decrypt.Read(Result, 0, ST.Length);
end;

tak żeby kodował i rozkodowywał tekst w stringu?? (.net)
Lub jak przerobić TO!!! z C# do delphi.NET

0

Musi być ten algorytm? Mam fajnego Vigener'a

0
Oleksy_Adam napisał(a)

Musi być ten algorytm? Mam fajnego Vigener'a

nie musi byc byle by działał w net :) z gory thx :)
Niestety ten algorytm raczej nie działa pod NET ma ktoś jakieś inne pomysły?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0