Jak wyciągnąć (w stringu) nazwę exeka mając dany uchwyt procesu?