Zasoby w DLL - problemy

0

Witam, chciałem dołączyć plik z zasobami do DLL;ki i pozniej w programi korzystać z tych zasobów, niestety nie obyło się bez problemów. Czytałem artykuły na stronie, ale nadal nie chce sięm kompilowć mój program, który ma postać taką

unit frmMain;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;
type
 TForm1 = class(TForm)
  lbl1: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 var
  DLL:THandle;
  Buff:array[1..255] of PAnsiChar;
 begin
  DLL := LoadLibrary('ZasobyDLL.dll');
  LoadString(DLL, 101, Buff, SizeOf(Buff));
  lbl1.Caption := Buff;
  FreeLibrary(DLL);
 end;

end.

DLL-ka wygląda tak
```delphi
library ZasobyDLL;

{$R 'Tekst.res' 'Tekst.rc'}

uses
 SysUtils,
 Classes;

begin
end.

No i pliczek z zasobami

STRINGTABLE
BEGIN
  101, "Marek"
  102, "Łotocki"
END

Otrzymuje komunikat:

Incompatible types: Array and PAnsiChar
Incompatible types: String and Array

Dodam jeszcze że parcuje na Delphi 2005 Personal

0

Zamień

Buff:array[1..255] of PAnsiChar;

na

Buff:PChar;

I powinno działać ;-P

0
var
 Buff: array[0..255] of Char;

Reszta powinna działać ;)

0

Dzięki, ale głupota, z przyzwyczajenia dałem tablice od 1 zamiast od 0, teraz już śmiga jak trzeba. DZIĘKI WIELKIE !!!

0

Jeszcze może jedno pytanko dotyczące zasobów. Mianowicie źle mi wyświtla polskie znaki z napisów umieszczonych w zasobach.

0

W aplikacji okienkowej powinno działać bez problemów (i mi - zgodnie z teorią - działa), a w konsolowej musisz użyć funkcji:

CharToOem(buff, buff);
0

Pytań ciąg dalszy. Jak w DLL-ce wyciągnąć dane z zasobów do niej dołączonych. Chciałem użyć LoadString ale nie wiem w jakim module on jest.

0
pulkownik napisał(a)

Chciałem użyć LoadString ale nie wiem w jakim module on jest.
to wpisz w googlu albo F1 na niej naciśnij [glowa]

0

Jest taka przydatna zmienna, nazywa się HInstance...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0