DBGrid, dgMultiSelect Jak sprawdzić pobrać wszystkie dane?

0

Witam,

Mam taki problem. Mając DBGrid'a z opcją dgMultiSelect ustawioną na True chcę pobrać wartości z zaznaczonych pozycji. Jak mogę się do nich odwoływa?
Tzn. Jak pobrać wartości ze wszystkich zaznaczonych rekordów?

for i:=0 to DBGrid11.SelectedRows.Count-1 do
      begin
   /// ???
      end;

Z góry dzięki za pomoc.

0

Kawałek kodu z mojego programu :

with DBGrid2.DataSource.DataSet do //dotęp do pól rekordu poprzez ->DataSet.Fields[]
begin
flaga:=dajidentyfikator; //pobierz wygenerowaną flagę
for i:=0 to DBGrid2.SelectedRows.Count-1 do //i przegląda kolejne rekordy
begin
GotoBookmark(Pointer(DBGrid2.SelectedRows.Items[i]));//przeuwa na kolejny zaznaczony rekord
ZQuery2.SQL.Clear;
zap:='insert into rachunekjeden (id,flagarachunku,dzial,liczba_glowna,kwota) values ('+FieldByName('id').AsString+','+chr(39)+flaga+chr(39)+','+'"MD"'+',"'+lglowna+'",0);';
ZQuery2.SQL.Add(zap);
try
ZQuery2.ExecSQL;
except
Application.MessageBox('Prawdopodobnie próbujesz przypisać wykonaną pracę do dwóch różnych rachunków.','Błąd...',MB_ICONERROR or MB_OK);
ZQuery2.Close;
exit;
end;
end;//for
end;//with

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0