Wyjście z programu po naciśnięciu klawisza ESC

0

Witam!

Może mi ktoś podpowiedzieć jak zrobić, żeby po naciśnięciu klawisza ESC program przerywał działanie ???

Program wyszukuje największą liczbe spośród n podanych liczb. Jeżeli podam że chce wyszukać spośród 100 liczb i po wpisaniu 50 znudzi mi się klepanie w klawisze i chce przerwać, to naciskam ESC i program kończy działanie.

Tak wygląda fragment programu:

procedure najwieksza; 

begin 
 clrscr; 
 gotoxy(10, 10); 
 writeln ('TEMAT: Wybor najwiekszej liczby z danych liczb'); 
 gotoxy(10, 19); 
 writeln('DANE:'); 
 gotoxy(20,20); 
 write('Prosze podac ilosc liczb: '); 
 {$I-} 
 readln(n); 
 {$I+} 
 while (IOResult<>0) do 
  begin 
   gotoxy(20,20); 
   Write('BLAD!!! Prosze podac poprawna ilosc liczb: '); 
   clreol; 
   {$I-} 
   Readln(n); 
   {$I+} 
  end; 
  i := 1; 
  gotoxy(20, 21); 
  write('Prosze podac wartosc liczby ',i,': '); 
  {$I-} 
  readln(ai); 
  {$I+} 
  While (IOResult<>0) do 
   begin 
   gotoxy(20,21); 
   Write('BLAD!!! Prosze podac poprawna wartosc liczby ',i,': '); 
   {$I-} 
   readln(ai); 
   {$I+} 
   end; 
   begin 
   max := ai; 
   for i:=2 to n do 
    begin 
    gotoxy(20, 21); 
    write('Prosze podac wartosc liczby ',i,': '); 
    clreol; 
    {$I-} 
    readln(ai); 
    {$I+} 
    While (IOResult<>0) do 
     begin 
     gotoxy(20,21); 
     Write('BLAD!!! Prosze podac poprawna wartosc liczby ',i,': '); 
     {$I-} 
     readln(ai); 
     {$I+} 
     end; 
    if ai > max then max := ai; 
    end; 
    gotoxy(10,28 ); 
    writeln('WYNIK: '); 
    textcolor(31); 
    gotoxy(20, 29); 
    writeln('Liczba najwieksza to ',max); 
    readln; 
   end; 
end; 

Będe baaardzo wdzięczny za podpowiedź.

0

nie używaj readln, tylko readkey.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0