[delphi] Wykrywanie naciskania przycisków w joyu

Odpowiedz Nowy wątek
2006-03-22 20:49
0

Jak wykryć naciśniecie przycisku powiedzmy 1 na joyu?

Pozostało 580 znaków

2006-03-22 20:56
0

DirectX/DelphiX -> TDXInput


+1 post

Pozostało 580 znaków

2006-03-22 21:45
0

mógłby ktoś napisać jak użyć tego komponentu, żeby sprawdzić który przycisk jest wcisnięty?

Pozostało 580 znaków

2006-03-23 20:40
0

To szantaż? Tu masz kod, bez DirectX, samo MMSystem.

uses MMSystem;

TForm1 = class (TForm);
 //...
 procedure FormCreate(Sender: TObject);
 procedure Joy1Move(var msg:TMessage); message MM_JOY1MOVE;
 end;

var
  Form1: TForm1;
  JoyCnt:Byte;  
  JoyAct:Boolean; 
  JoyCps:JoyCaps; 
  Joy_Pos:JoyInfoEx;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Joy_Pos.dwSize:=sizeof(Joy_Pos);
Joy_Pos.dwFlags:=JOY_RETURNAll;
JoyCnt:=JoyGetNumDevs();
JoyAct:=(joyGetPosEX(JOYSTICKID1,@Joy_Pos)<>JOYERR_UNPLUGGED);
if (JoyAct) then
  begin
  JoyGetDevCaps(JOYSTICKID1,@JoyCps,sizeof(joycaps));
  ComboBox.Items.Insert(0,JoyCps.szPname);
  end;
ComboBox.Enabled:=JoyAct and not (JoyCnt=0);
//Wybranie joysticka
JoySetCapture(Handle, ComboBox.ItemIndex, 50, false);
end;

procedure TForm1.Joy1Move(var msg:TMessage);
begin
joyGetPosEX(JOYSTICKID1,@Joy_Pos);
RadioButton1.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 1)=1;
RadioButton2.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 2)=2;
RadioButton3.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 4)=4;
RadioButton4.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 8)=8;
RadioButton5.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 16)=16;
RadioButton6.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 32)=32;
RadioButton7.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 64)=64;
Xpos.Text:=inttostr(Joy_Pos.wXpos);
Ypos.Text:=inttostr(Joy_Pos.wYpos);
Zpos.Text:=inttostr(Joy_Pos.wZpos);
Rpos.Text:=inttostr(Joy_Pos.dwRpos);
case Joy_Pos.dwPOV of
  0:PovN.Checked:=true;
  4500:PovEN.Checked:=true;
  9000:PovE.Checked:=true;
  13500:PovES.Checked:=true;
  18000:PovS.Checked:=true;
  22500:PovWS.Checked:=true;
  27000:PovW.Checked:=true;
  31500:PovWN.Checked:=true;
  else PovCenter.Checked:=true;
  end;
end;

Kiedyś napisałem prosty programik to testowania ruchu joysticka - to jego kluczowy fragment. Jak chcesz go w całości, odezwij się na GG.


<font color="red">Konto porzucone</span>

Dzięki wszystkim forumowiczom za lata wspólnych dyskusji; miłej zabawy w programowanie!
Sławomir 'Szczawik' Włodkowski

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0