Chcę sobie dodać do RichEdit linijkę tekstu o zadanym kolorze, więc robię np:

richEdit.SelAttributes.Color:=clRed;
richEdit.Lines.Append(text); //wcześniej próbowałem zwykłe add

Nic się nie działo. Ale właściwość lines.count przechowywała wartości, jakby linie były normalnie dodawane, ale nie były(add też zwracało wartości, jakby linie były normalnie dodawane).

Dopisałem magiczną instrukcję:

showMessage(intToStr(GetLastError));

Wywaliło 6, zgodnie z Microsoftem, jest to nieprawidłowy uchwyt("The handle is invalid").

Jakto nieprawidłowy? O co mu chodzi?
(jeśli jest to ważne, to komponent jest tworzony statycznie, natomiast forma, na której leży dynamicznie)