Mam problem z FreePascalem 2.0 for DOS. Inicjuje tryb graficzny VGA a potem przechodzę do trybu tekstowego.Program działa i jest wszystko w porządku tylko jak potem wracam do Windows (XP) to system mi się wiesza(za każdym razem). Przykład programu zawieszającego Windows XP:

program graf;
uses crt,graph;
var gd,gm:integer;
begin
 gd:=d4bit;
 gm:=m640x480; {tryb VGA 16 kolorów}
 initgraph(gd,gm,'');
 circle(300,200,60);
 repeat until keypressed;
 closegraph;
 clrscr;
 writeln('Teraz jestem w trybie tekstowym');
 readln;
 end.

Proszę o radę.Pozdrawiam. :-|