[Turbo Pascal] Rekurencja na iteracje

0

Jak napisać poniższy algorytm w sposób iteracyjny?

a(1)=0
a(2)=1
a(n)=3a(n-1)-2a(n-2)+4

Z góry dzięki!

0

Coś takiego - pisane z pamięci:

function Alg(n:integer):integer;
var a:array[0..2] of integer;
  i:integer;
begin
a[0]:=0;
a[1]:=0;
a[2]:=1;
if (n<3) then
 begin
 Alg:=a[n];
 exit;
 end;
for i:=3 to n do
 begin
 a[0]:=a[1];
 a[1]:=a[2];
 a[2]:=3*a[1]-2*a[0]+4;
 end;
Alg:=a[2];
end;
0

Dzięki! SUPER

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1