Chodzi o to że napisałem kod żródłowy który robi coś takiego jak jest w WinAmpie, czyli podczas przesuwania okna jeżeli jest ono blisko "przykleja" je do krawędzi drugiego okna, tylko że chciałem zrobić z tego komponent i nie wiem jak zastosować komunikat WM_WINDOWPOSCHANGING. Normalnie w programie to komunikat ten zadeklarowłem w sekcji private następująco:

procedure WndPosChanging(var Msg : TWMWINDOWPOSCHANGING); message WM_WINDOWPOSCHANGING;

a jak to zrobić, aby uzyskać taki efekt tyle, że pisząc komponent??