Czy wciśnięty CTRL?

0

Korzystam z HOOKa i potrzebuje zrobić rozpoznanie kiedy jest CTRL + 1

robie tak :

function Play(Code: integer; wParam, lParam: Longint): Longint; stdcall;
begin
with form1 do begin
 case Code of
 HC_ACTION: begin
 MessageBuffer:=PEventMsg(lParam)^;

 if (MessageBuffer.message=wm_KeyDown)and(MessageBuffer.paraml=7441 then ctrl:=true;

 if MessageBuffer.message=WM_KEYUP then
 begin
  case MessageBuffer.paraml of
  7441 : ctrl:=false;
  561 : If ctrl Then begin ClipBoard.AsText:=memo1.lines.Text; wklej:=true; end;
  end;
  else wklej:=false;
  end;

  If wklej Then
  Begin
   ODDPALONO SKRÓT CTRL + 1
  end;

  Result:=0;
 end else Result:=CallNextHookEx(Hook,Code,wParam,lParam);
end;end;end;end;

Niestety dzialqa raz na 10 razy :)

0

przejrzyj źródła komponentów KeySpy i KeySpyXP - tam znajdziesz rozwiązanie

0

w keyspy i keyspyxp nie bylo hooka. co do keyspy nie jestem pewny, ale z tego co pamietam byl on pisany w asemblerze. keyspyxp pisalem bez uzycia hooka, gdyz wtedy go nie znalem :-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0