Szybkość internetu

0

Jak sprawdzić z jaką szybkością działa w danym momencie internet??
Jak sprawdzić czy użytkownik jest połączony z netem?
I jak połączyć / rozłączyc się?

0

Ad 1. Ściągnąć jaki kolwiek plik z internetu

0

Ad.2. pingnąć np wp.pl albo 4p :)

0

Lepiej Google, 4p akurat moze nie działać :)

0

Może nie być tak dokładne jak ping...

uses WinInet;

function Connected: Boolean;
var
 Flags: DWORD;
begin
 Flags := INTERNET_CONNECTION_MODEM or INTERNET_CONNECTION_LAN or
 INTERNET_CONNECTION_PROXY or INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY;
 Result := InternetGetConnectedState(@Flags, 0); // sprawdz polaczenie.
end;

//Wywołanie:
 if Connected = True then // jest połączenie
 else
 if Connected = False // nie ma...


//Drugi sposób: W sekcji "Interface" dodaj nagłówek:

 function InetIsOffline(Flag: Integer): Boolean; stdcall; external 'URL.DLL';

 // Wywołanie:
 if InetIsOffline(0) then ShowMessage('offline')
 else ShowMessage('online');

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1