Problem z klientem

0

Mam problem z klientem(używam Indy Components), kiedy on wysyła komendę 333 serwer powinnien uruchomic proggram podany w Edit3 i wysłać komendę 601 potwierdzającą włączenei danego programu. Tym czasem klient zawiesza się a serwer nic nie robi. Tutaj procedura obsługująca komendy(w serwerze):

procedure TForm1.ServerExecute(AThread: TIdPeerThread);
var
 H : HWND;
 p, pc : Package;
begin
 password := 'pass:' + Encrypt(Edit1.Text, Edit1.Text, 2);
 AThread.Connection.ReadBuffer(pc, SizeOf(pc));
 if not Veryficated then
  begin
   Memo1.Lines.Add(TimeToStr(Time) + ': Uwierzytelnianie klienta.');
     if pc.pass = password then
      begin
       Veryficated := True;
       p.cmd := Encrypt('256', Edit1.Text, 2);
       AThread.Connection.WriteBuffer(p, SizeOf(p));
       Veryficated := True;
       Memo1.Lines.Add(TimeToStr(Time) + ': Uwierzytelnianie klienta powiodło się');
      end
     else
      begin
       p.cmd := '204';
       AThread.Connection.WriteBuffer(p, SizeOf(p));
       Memo1.Lines.Add(TimeToStr(Time) + ': Błąd, niepoprawne hasło');
       AThread.Connection.Disconnect;
      end;
  end
 else
  begin
   pc.cmd := Decrypt(pc.cmd, Edit1.Text, 2);
   if pc.cmd = '333' then
    begin
     WinExec(PAnsiChar(Edit3.Text), sw_normal);
     Memo1.Lines.Add(TimeToStr(Time) + ': Włączono OTS.');
     p.cmd := Encrypt('601', Edit1.Text, 2);
     AThread.Connection.WriteBuffer(p, SizeOf(p));
    end
   else if pc.cmd = '332' then
    begin
     H := FindWindow(nil, PAnsiChar(Edit2.Text));
     PostMessage(H, WM_QUIT, 0, 0);
     WinExec(PAnsiChar(Edit3.Text), sw_normal);
     Memo1.Lines.Add(TimeToStr(Time) + ': Zrestartowano OTS.');
     p.cmd := Encrypt('601', Edit1.Text, 2);
     AThread.Connection.WriteBuffer(p, SizeOf(p));
    end
   else if pc.cmd = '331' then
    begin
     H := FindWindow(nil, PAnsiChar(Edit2.Text));
     PostMessage(H, WM_QUIT, 0, 0);
     Memo1.Lines.Add(TimeToStr(Time) + ': Wyłączono OTS.');
     p.cmd := Encrypt('603', Edit1.Text, 2);
     AThread.Connection.WriteBuffer(p, SizeOf(p));
    end;
  end;
end;

A to procedura wysyłająca komendę(w kliencie):

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
 pc,p : Package;
begin
 pc.cmd := Encrypt('333', password, 2);
 if IdTCPClient1.Connected then
  begin
   IdTCPClient1.WriteBuffer(pc, SizeOf(pc));
   Memo1.Lines.Add(TimeToStr(Time) + ': Wysłano komendę uruchomienia serwera.');
   IdTCPClient1.ReadBuffer(p, SizeOf(p));
   p.cmd := Decrypt(p.cmd, password, 2);
   if p.cmd = '601' then
    Memo1.Lines.Add(TimeToStr(Time) + ': Włączono serwer.');
  end;
end;

Co mam zrobić żeby wreszcie zaczęło to działać?

0

Aby klient się nie zawieszał proponuje wrzucić na formę kontrolkę TIdAntiFreeze

0

Już znalazłem błąd, dziękuje za wszytko. Błąd polegał na tym, że szyfrowałem w kliencie nie tym ciągiem znaków co szyfrował serwer.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1