Obliczanie czasu który upłynął

0

Form1.StringGrid1.cells[1,3]:=TimeToStr(Czas_aktualny-Czas_załączenia );

To coś powinno mi pokazać czas wyliczony od załączenia kompa ale zaczyna liczyć czas nie od 0 tylko 23:59:59 . Wychodzi na to że coś źle doczytałem
Może jakaś sugestia

0

sprobuj tak:
w uses doadaj MMSYSTEM;

nastepnie mozesz uzyc mojej procedury:

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var time:integer;
begin
label1.Refresh;
time:=(timegettime() div 60000);
if (time<59) then label1.Caption:=(inttostr(time)+ ' minute(s) ');
if (time>=60) and (time<1440) then label1.Caption:=(inttostr(time div 60)+ ' hour(s) '+#13 +inttostr(time mod 60)+' minute(s)');
if (time>=1440)then label1.Caption:=(inttostr(time div 1440) +' day(s) ' +(inttostr((time mod 1440)div 60))+ ' hour(s) '+#13+ ' and '+ inttostr(time mod 60)+' minute(s)');
end;

no i sprawa zalatwiona. Funkcja TimeGetTime zwraca wartosc ktora po odpowiednim podzieleniu wskazuje czas jaki minal od uruchomienia os'u.
0

Dzięki ale znalazłem coś co zwraca różnicę w minutach:

Label3.Caption:= IntToStr(MinutesBetween (Time,Time0));
potem wystarcza
h:= ilosc_minut div 60;
m:= ilosc_minut mod 60;

pozdrAS

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1