Czy jest możliwość, aby w Toolbarze korzystać z plików *.png. Zainstalowałem PNGImage, ale zamiast obrazków, ukazuje się tylko czarny kwadrat.