CZAS - OBLICZANIE RÓŻNICY [w minutach]

0

Witam!

Napisałem coś takiego:

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Edit3.Text:=formatdatetime('hh:mm:ss',now) ;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 time1, time2 : TTime;
begin
 time1 := StrToTime(Edit4.Text); //wpisujemy nową godzinę [_:_:_]
 time2 := StrToTime(edit3.Text); //aktualna godzina
 Edit5.Text:=(floattostrf(time1-time2,fffixed,6,3));
end;

No i chcę aby obliczało mi ilość minut ile zostało do ustalonej przeze mnie godziny, patrząc na aktualną godzinę, ale w wyniku wychodzą mi jakieś bzdury :(

Np. jeśli mamy godz. 18:00:00 i ustalamy sobie godz. 20:00:00 to powinno w wyniku pokazywać 120 (minut), ale pokazuje jakieś pierdoły z przecinkiem :(

Ktoś mi pomoże to poprawić? Z góry dzięki :)

0

Wklej sobie to :

function ileminut(t1,t2:TTime):string;
//The ABC programming 2005 <rotfl>
var t:TTime;G,m,s:Word;
begin
t:=t1-t2;
decodetime(t,g,m,s,s);
result:=inttostr(g*60+m);

end;

potem juz tylko jak miales tak:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 time1, time2 : TTime;
begin
 time1 := StrToTime(Edit4.Text); //wpisujemy nową godzinę [_:_:_]
 time2 := StrToTime(edit3.Text); //aktualna godzina
 Edit5.Text:=(floattostrf(time1-time2,fffixed,6,3));
end;

To zrob tak:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 time1, time2 : TTime;
begin
 time1 := StrToTime(Edit4.Text); //wpisujemy nową godzinę [_:_:_]
 time2 := StrToTime(edit3.Text); //aktualna godzina
 Edit5.Text:=ileminut(time1,time2)
end;
0

Dziękuję bardzo, działa pięknie :) [browar] [browar] [browar] [browar] [browar] [browar] [browar] [browar]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1