Napisałem drobną aplikację bazodanową w Delphi i korzysta ona z bazy, na MS SQL Server 2000 chodzi wszystko OK.
Ale chodzi teraz o to, żeby nie instalować całego serwera SQL bo to kosztuje, lecz tylko MSDE. Jak zrobić, żeby w trakcie instalacji MSDE moja stworzona baza kopiowała się (lub w inny sposób) znalazła się w katalogu w którym ma pracować?
Jak z poziomu instalacji ustawić automatycznie alias itd.?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc. <email></email>