Dodawanie dat

0

Potrzebny mi taki progam który w tabeli do jakiegoś ciągu dat doda w kolejnych kolumnach 90 dni od daty z pierwszej daty a w drugiej kolumnie doda 210 dni również do początkowej daty. Jest mi to potrzebne do pracy. Nie mam pojęcia o programowaniu ale mam nadzieję, że Wy mi pomożecie.

0

Poniższy kod wiele ci pomoże:

var
 OldDate, Date: TDateTime;
 wYear, wYear2, wMonth, wMonth2, wDay, wDay2 : Word;
 fDay : Word;
begin
 OldDate := Now; // pobieranie dziesiejszej daty
 DecodeDate(OldDate, wYear, wMonth, wDay);
 Date := StrToDate('05-01-04'); // dowolna data
 DecodeDate(Date, wYear2, wMonth2, wDay2);
 fDay := wDay - wDay2;
 ShowMessage(Format('Różnica dni: %d', [fDay]));
end;
0

Rozwiązanie w Delphi, przy zastosowaniu StringGrid'a jako tabelki, gdzie w pierwszej kolumnie wpisujesz daty, a w drugiej i trzeciej odczytujesz daty po dodaniu odpowiednio 90 i 210 dni.Trzeba pamietać o właściwym dla systemu operacyjnego formacie daty wpisywanej w pierwszej kolumnie

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 var
 q:integer;
begin
 for q:=1 to StringGrid1.RowCount-1 do

   with StringGrid1 do
    if cells[0,q]<>'' then
    try
    cells[1,q]:=datetostr(strtodate(cells[0,q])+90);
    cells[2,q]:=datetostr(strtodate(cells[0,q])+210);
    except
    showmessage(' wpisz poprawny format daty ');
    end;

end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0