Znalazłem taki kodzik do sprawdzania, czy płyta w napędzie to audio cd:

Function AudioCD(Drive : Char) : Boolean;
Var
FSFlags, MaxLength: DWORD;
VolName, Path : String;
Begin
   Path := Drive + ':\';
   Result := FALSE;
   if (GetDriveType(PChar(Path)) = DRIVE_CDROM) then
       Begin
SetLength(VolName, 64);
GetVolumeInformation(PChar(Path), PChar(VolName), Length(VolName), nil, MaxLength, FSFlags, nil,0);
if (lStrCmp(PChar(VolName),'Audio CD') = 0) Then Result := TRUE;
      End;
end; 

Ale, jak widać, kod ten opiera się na nazwie woluminu, więc nie wygląda zbyt pewnie... Czy mogę liczyć na to, że zawsze nazwą woluminu przy płycie audio będzie 'Audio CD'? Co z innymi wersjami językowymi windy? Gdzieś znalazłem podobny kod, tylko że z 'Audio-CD', więc nie wiem już... no i co z płytami hybrydowymi? Czyli pół na pół audio cd i data cd. Może jest jakiś pewniejszy sposób?