Jak przechwycić adres strony

0

Jak przechwycić adres strony z którą akltualnie łączy się przeglądarka :?: Chodzi mi o to żeby adres nie był przechwytywany tylko z IE ale z każdej przeglądarki :!:

0

Musisz sprawdzać, co aktualnie jest przesyłane przez port 80. Sprawdź sobie specyfikację HTTP i poszukaj jakie jest polecenie żądania.

PS. Taki topic już kiedyś chyba był....

0

Szukałem ale nie znalezłem podobnego topicu. Mógłbyś dokładniej wyjaśnić jak to zrobić? Bo to że musze kontrolować port 80 to wiem. Ale jak mam sprawdzić jakie dane przechodzą przez ten port i jak z tych danych wyciągnąć adres strony?

0

vegat, a co da przechwycenie portu 80? przecież przeglądarka łączy się na dowolnym porcie - to na serwerze musi być port 80.

0

:-) :)

function GetUrlFromIE (Handle: THandle; List: TStringList):
 boolean; stdcall;
var
 hWndIE, hWndIEChild : HWND;
 Buffer : array[0..255] of Char;
begin
 //get the window caption
 SendMessage(Handle, WM_GETTEXT, 255, integer(@Buffer[0]));
 //look for the Internet Explorer window with "Buffer" caption
 hWndIE := FindWindow('IEFrame', Buffer);
 if hWndIE > 0 then

(* continues below... *)

 begin
  //try to get a handle to IE's toolbar container
  hWndIEChild := FindWindowEx(hWndIE, 0, 'WorkerW', nil);
  if hWndIEChild > 0 then
  begin
   //get a handle to address bar
   hWndIEChild := FindWindowEx(hWndIEChild, 0, 'ReBarWindow32', nil);
   if hWndIEChild > 0 then
   begin
    //finally, locate combo box and add its text to the list
    hWndIEChild := FindWindowEx(hWndIEChild, 0, 'ComboBoxEx32', nil);
    if hWndIEChild > 0 then
    begin
     SendMessage(hWndIEChild, WM_GETTEXT, 255, integer(@Buffer));
     //List.AddObject(Buffer,TObject(hWndIE));
     List.Add(Buffer)
    end;
   end;
  end;
 end;
 //continue enumeration
 Result :=True;
end; (*GetUrlFromIE*)

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 lbIEURL.Clear;
 EnumWindows(@GetUrlFromIE, LParam(lbIEURL.Items));
// lbIEURL to obiekt tlistbox, gdzie ukaza sie wszystkie adresy
//uruchomionych stron w IE
end;
0
Mak_Fly napisał(a)

Chodzi mi o to żeby adres nie był przechwytywany tylko z IE ale z każdej przeglądarki

Więc ten kod nic nie da. A jak chodzi o przechwytywanie, to możesz napisać małe "proxy" i w przeglądarce ustawić, żeby się przez nie łączył. Jedyne, czego potrzebujesz to ClientSocket, ServerSocket i trochę eksperymentów.

0

jak coś jest do wszyskitego to jest do ncizego :-)

możesz sobie zaoisać uchwyty przeglądarek i zmienic kilka wpisow, czy ja wiem czy uda ci sie wziasc strone z portu 80, troche to by zajelo czasu i pamieci, nie mówiąc o uruchomionym cały czas skanerze portu

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1