MessageBox i dzwiek !!!

Odpowiedz Nowy wątek
2005-03-05 17:59
0

Mam taki problem.

Chce zeby razem z Message boxem gral moj dziek wav... jak to zrobic ?


Programowanie jest najlepszym źródłem dochodu :) Języki programowania:Delphi, Pascal, PHP, HTML, MySQL, C, C++, JAVA
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, włoski, łacina, hebrajski.

Pozostało 580 znaków

2005-03-05 18:05
Opi
0
{ Jak odtworzyć dźwięk WAV

opis uFlags:

SND_ALIAS odgrywa pliki zdefiniowane w systemie np. "EmptyRecycleBin"
SND_ASYNC kontynuuje wykonywanie programu pomimo trwania odgrywania dźwięku
SND_FILENAME odgrywa plik o podanej ścieżce dostępu
SND_NODEFAULT nie odgrywa domyślnego dźwieku, jeżeli wskazany nie został odnaleziony
SND_NOSTOP nie przerywa żadnego aktualnie odgrywanego dźwięku
SND_NOWAIT nie czeka, jeżeli driver dźwięku jest zajęty
SND_SYNC wstrzymuje działanie programu do chwili zakończenia odgrywania dźwięku
}

uses mmsystem;

//
Odgrywanie Z dysku

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 SndPlaySound('C:\WINDOWS\MEDIA\TADA.WAV', snd_ASync);
end;

// Z zasobów
{$R Gotowe_Resource.res}
{$R Jablko_Resource.res}
{$R Alert_Resource.res}

begin
PlaySound('gotowe', hInstance, SND_RESOURCE or SND_ASYNC);
// lub
PlaySound('alert', hInstance, SND_RESOURCE or SND_ASYNC);
end;

case (Application.MessageBox('You can'+#10+'write'+#10+'many "LINES"','My title',51)) of
 1 :  ; // OK
 2 : begin
     ShowMessage('Wcisnąłeś ANULUJ'); // Annuler
     PlaySound('alert', hInstance, SND_RESOURCE or SND_ASYNC);
    end;
 3 :  ; // Abandon
 4 :  ; // Reessayer
 5 :  ; // Ignorer
 6 : begin
     ShowMessage('Wcisnąłeś TAK');
     PlaySound('gotowe', hInstance, SND_RESOURCE or SND_ASYNC);
    end;

 7 : 
    begin
     ShowMessage('Wcisnąłeś NIE');
     PlaySound('jablko', hInstance, SND_RESOURCE or SND_ASYNC);
    end;
end;

Pozostało 580 znaków

2005-03-05 18:06
0
uses MMSystem;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 PlaySound(test.wav', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
 MessageBox(0, 'w tle muzyka', 'test', MB_ICONINFORMATION);
end;

80% problemów które pojawiają sie na forum w postach rozwiązaliby samodzielnie ich autorzy, gdyby nie mieli internetu...

Pozostało 580 znaków

2005-03-05 20:14
pq
0

Jak dajesz SND_LOOP to po zamknięciu MessageBoxa musisz wyłączyć dźwięk dając PlaySound z pierwszym parametrem nil.


"Ecie pecie - odparłem. - Wiadomo, że wszystkiemu winien komputer. Ten brzydal!" (Lem)

Pozostało 580 znaków

2005-03-05 20:17
0

Dzieki za rady, dziala ok !


Programowanie jest najlepszym źródłem dochodu :) Języki programowania:Delphi, Pascal, PHP, HTML, MySQL, C, C++, JAVA
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski, włoski, łacina, hebrajski.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0