Edit InputBoxa i gwiazdki

0

Cześć.
Jak wygwiazdkować edit w InputBoxie?

Chodzi mi o to, żeby użytkownik miał możliwość wpisania hasła w inputBox, ale ma ono być gwiazdkowane.

0

możesz napisać własnego inputboxa ?

0
Milka napisał(a)

możesz napisać własnego inputboxa ?

No to ja dobrze wiem :/
Ale nie można tego zrobić jakoś na tym już istniejącym?

0

Chyba nie przewidziano takiej możliwości w InputBoxie, ale chyba dałoby sie to zrobić wyszukując uchwyt tego edita (EnumWindows itd.) i zmienić mu styl na EM_PASSWORD. Troche na około, możnaby też zrobić takie okienko jako formę, albo jako dialog.

0
const
 InputBoxMessage = WM_USER + 200;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure SetPassword(var Msg: TMessage); message InputBoxMessage;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.SetPassword(var Msg: TMessage);
var 
 hInputForm, hEdit: HWND;
begin 
 hInputForm := Screen.Forms[0].Handle;
 if (hInputForm <> 0) then 
 begin
  hEdit := FindWindowEx(hInputForm, 0, 'TEdit', nil);
  SendMessage(hEdit, EM_SETPASSWORDCHAR, Ord('*'), 0);
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var 
 InputString: string;
begin
 PostMessage(Handle, InputBoxMessage, 0, 0);
 InputString := InputBox('Hasło podawaj !!!', 'Prosze o hasło', '');
end;

Takie cosik [diabel]

0
mitring napisał(a)

Takie cosik [diabel]

Osz Ty w życiu :D
Wielki dzięki [browar]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1