Przkazywanie informacji miedzy forms'ami

0

Mam nastepujacy problem. W glownym "Formsie" (MainUnit) dynamicznie jest tworzony inny "Forms" (PolaczUn). Chcialbym aby z tego drugiego "Formsu" przeslac informacje z dwoch "Editow" do "Formsa" pierwszego". Informacje mialyby zostac przeslane po kliknieciu na przycisk. Ten sam przycisk zamykalby rowniez cale okno. Ponizej code:

unit MainUnit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Menus, PolaczUn, StdCtrls, ActnList;

type
 TWndMain = class(TForm)
  MainMenu1: TMainMenu;
  Plik1: TMenuItem;
  Po1: TMenuItem;
  Exit1: TMenuItem;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  procedure Po1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 WndMain: TWndMain;
 Con: TWndPol;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TWndMain.Po1Click(Sender: TObject);
begin
 Con:=TWndPol.Create(Application);
 Con.Edit1.Text:='Edward';
 Con.ShowModal();
end;

end.
unit PolaczUn;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TWndPol = class(TForm)
  Panel1: TPanel;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Button1: TButton;
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 WndPol: TWndPol;

implementation

{$R *.dfm}

end.

Nie moge w drugim "Formsie" wstawic w uses MainUnit.
Co zrobic w tym przypadku?

0

Musisz ponizej implementation wpisac uses i dodac co chcesz - tak sie da

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0