Opró?żnianie kosza

0

Nie wiem jak opróżnić kosz Windows, znalazłem funkcję SHEmptyRecycleBin... w C++ Builder ale Delphi 6 jej nie zna.
Czy ktoś wie jak mozna programowo opróżnić kosz?
Będę wdzięczny

0

Ano rzeczywiście Borland coś w tyle jest z aktualizacją bibliotek :/ .

function SHEmptyRecycleBin
 (Wnd:HWnd; LPCTSTR:PChar;
 DWORD:Word):Integer; stdcall;

const
 SHERB_NOCONFIRMATION = $00000001;
 SHERB_NOPROGRESSUI  = $00000002;
 SHERB_NOSOUND    = $00000004;

function SHEmptyRecycleBin; external
 'SHELL32.DLL' name 'SHEmptyRecycleBinA';

Wywołanie:

SHEmptyRecycleBin(Handle, '', SHERB_NOCONFIRMATION);

Więcej informacji na MSND.

0

Wielkie dzięki kolego za funkcyjkę

0
Procedure EmptyRecycleBin ;
Const
SHERB_NOCONFIRMATION = $00000001 ;
SHERB_NOPROGRESSUI  = $00000002 ;
SHERB_NOSOUND    = $00000004 ;
Type
TSHEmptyRecycleBin = function (Wnd : HWND; pszRootPath : PChar; dwFlags : DWORD) : HRESULT; stdcall ;
Var
SHEmptyRecycleBin : TSHEmptyRecycleBin; 
LibHandle     : THandle;
Begin 
LibHandle := LoadLibrary(PChar('Shell32.dll')) ;
if LibHandle <> 0 then
@SHEmptyRecycleBin := GetProcAddress(LibHandle, 'SHEmptyRecycleBinA')
else
begin
MessageDlg('Failed to load Shell32.dll.', mtError, [mbOK], 0);
Exit;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0