[Pascal]zadanie matematyczno-graficzne

Odpowiedz Nowy wątek
2004-10-07 20:12
0

WItam!

siedze na tym programem juz od dawien dawna i nie moge zrobic nic, zeby poprawnie dzialal... moze ktos z was bedzie potrafil mi pomoc...

sprawa wyglada tak:

trzeba zebrac 2 dane na poczatku: ilosc bokow wielokata i dlugosc promienia

w trybie graficznym trzeba namalowac wielokat o podanej LICZBIE BOKOW, po srodku ekranu (getmaxx div 2, getmaxy div 2 zeby bylo jasne :))... KAzdy wierzcholek ma byc odlegly od srodka o PROMIEN.....

z tego co mi wiadomo trzeba uzyc wzoru na wspolrzedne biegunowe, takie cos to jest, ze wspolrzedne wiercholka x to prmien*cos (alfa) a y to sin alfa....

potrafi mi ktos pomoc....?

Pozostało 580 znaków

2004-10-07 21:25
0

widze, że nie znasz wzorów na okręg:
<font color="blue">x= cos(alfa)r
y= sin(alfa)
r</span>

czasami musisz alfa podać w radianach - pamiętaj, że 2PI to 360 stopni, czyli żeby zamienić stopnie na radiany mnożysz alfa przez PI/180 = 0,0174533

wyznaczenie wierzchołków nie powinno ci sprawić teraz trudności...

jeżeli mieżysz w stopniach to w pętli wyznaczasz wierzchołki:
x i y to tablice typu real

for i:=1 to n do
begin
  x[i]:= cos(360/n)*r;
  y[i]:= sin(360/n)*r;
end;

x[i] i y[i] to współrzędne względem środka okręgu czyli musisz do nich dodać odpowiednie wsp (te co podałeś w swoim poście), żeby narysować koło na środku ekranu...
potem musisz tylko poszukać funkcji rysującej dowolną linię i gotowe (no prawie) ...

PS. Jeżeli ten opis Ci nie pomaga, to poszukaj źródeł w necie...


Piszę programy w językach: C, C++, Java, Python, Bash, PHP, SQL.
Przyjmuję zlecenia

Pozostało 580 znaków

2004-10-07 22:40
0

jezeli chodiz o teorie to chyba wiem jak to zrobic, niestety gorzej z praktyka...

jakby ktos mial czas napisac od momentu przejscia w tryb graficzny kodzik...

Pozostało 580 znaków

2004-10-07 23:52
0

OK, masz tutaj kod, ale w Delphi, mam nadzieje, że to nie jest dla Ciebie zbyt wielką przeszkodą.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var r,i,ilosc_bokow:integer;
  alfa:real;
  x,y, xs,ys:integer;
begin
   //polozenie punktow obliczane jest ze wzoru
   // x=r*cos(alfa) , y=r*sin(alfa)
  ilosc_bokow:=strtoint(edit1.text);
  r:=strtoint(edit2.Text);
  alfa:=((2*pi)/ilosc_bokow); //okreslenie kata alfa w radianach
  xs:=form1.Width div 2;  //srodek formularza
  ys:=form1.Height div 2;  //srodek formularza
  form1.Canvas.MoveTo(xs+r,ys);  //ustalenie pedzla na srodku formularza
  form1.Canvas.Pen.color:=clred; //rysowanie na czerwono

     for i:=0 to ilosc_bokow do
     begin
       x:=round(xs+r*cos(i*alfa));  //obliczanie wspolrzednych
       y:=round(ys+r*sin(i*alfa));
       form1.Canvas.LineTo(x,y);   //rysowanie lini od punktu do punktu
     end;

end;

end.

Wstaw na forme dwa edity i jeden button. Powinno zadziałać

Pozostało 580 znaków

2004-10-08 12:49
HaK
0

W zasadzie zgadam się z przedmówcą ale muszę tu zamieścić jedną uwagę

 for i:=0 to ilosc_bokow do
     begin
       x:=round(xs+r*cos(i*alfa));  //obliczanie wspolrzednych
       y:=round(ys+r*sin(i*alfa));
       form1.Canvas.LineTo(x,y);   //rysowanie lini od punktu do punktu
     end;

a wcześniej było

 form1.Canvas.MoveTo(xs+r,ys);

I być może się czepiam ale:

Jeżeli w pętli weźmiemy i=0 to
x=round(xs+rcos0)=round(xs+r1)=xs+r
y=round(ys+rsin0)=round(ys+r0)=ys
zatem w instrukcji LineTo będziemy mieli że linia ma być narysowana od punktu o współrzędnych (xs+r,ys) do punktu o tych samych współrzędnych, czyli w efekcie nic nie narysuje. Zatem ten jeden obieg pętli nie jest potrzebny.
Reasumując pętla powinna wyglądać

for i:=1 to ilosc_bokow do
   begin
     ...
  end

HaK

Tuby or not tuby

Pozostało 580 znaków

2004-10-08 14:33
0

spox, dzieki wszystkim....
zaraz zobacze czy zadziala :)

Pozostało 580 znaków

2004-10-08 14:57
0

niestety....

mam taki kod i niestety nie dziala poprawnie...

alfa:=round((2*Pi)/ilosc_bokow);
x0:=getmaxx div 2;
y0:=getmaxy div 2;

moveto(x0,y0);
for koniec:=1 to ilosc_bokow do
    begin
       x:=x0+promien*koniec*cos(koniec*alfa);
       y:=y0+promien*koniec*sin(koniec*alfa);
       lineto(round(x), round(y));
    end;
    readln;
closegraph;
end.

cos sie rysuje, ale nie tak jak powinno byc, tzn nie ma nic wspolnego z wielokatem....

widzi ktos blad?

// istnieje takie coś jak tag delphi - detox

Pozostało 580 znaków

2004-10-08 15:33
0

nie rozumiem... o co chodzi z tagiem delphi..>? chodzi mi tu o Turbo Pascala, delphi nigdy sie nie uczylem...

// delphi to tag - jak piszesz posta u góry masz przyciski - jeśli piszesz jakiś kod w delphi / pascal to umieszczaj go w tym tagu - to tyle... - detox

Pozostało 580 znaków

2004-10-08 18:51
0

Moim zdanie powinno być tak

    for koniec:=1 to ilosc_bokow do
    begin
       x:=round(x0+promien*cos(koniec*alfa));
       y:=round(y0+promien*sin(koniec*alfa));
       lineto(round(x), round(y));
    end;

Pozostało 580 znaków

2004-10-08 19:32
0

jest tak juz i niestety nadal nie dziala poprawnie...

tzn... 5 kat wyglada tak jak w linku:

user image

Pozostało 580 znaków

2004-10-08 20:28
0

Na początku, zamiast

MoveTo(x0,y0);

napisz MoveTo(round(x0+promiencos(0)), y0+promiensin(0)));


Powinno zadziałać.

Grunt to uziemienie...

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0